Alumni

Stay connected! Blijf in contact met je universiteit en je oud-studiegenoten.

Marcel Niggebrugge (NL)

Marcel Niggebrugge studeerde in 1974 af in economie. Na een boeiende internationale carrière bij Shell, trad hij in 2000 toe tot de Raad van Bestuur van de Nederlandse Spoorwegen waar hij tot aan zijn pensioen in 2011 als CFO heeft gewerkt.

"Vanuit breed perspectief focus aanbrengen om tot keuzes te komen heb ik in Tilburg geleerd."


Waarom bent u destijds in Tilburg gaan studeren?
"De onderwerpen die tijdens de HBA-A aan de orde waren gekomen, spraken me aan en de keuze voor economie was snel duidelijk. Het is een brede studie waarin diverse maatschappelijke en bedrijfsmatige elementen de revue passeren. De locatie was beperkt tot een viertal: Amsterdam vond ik te veel in het westen gelegen, Groningen was te ver weg, Rotterdam was alleen op bedrijfseconomie gericht maar Tilburg was ook op macro-economie gericht, had een goede reputatie, een kleinschalige campus en katholieke signatuur, de keuze lag voor de hand."

Wie was uw favoriete professor en waarom?
" Professor Bosman, hoogleraar Geldkrediet en Bankwezen, was als persoon uitermate toegankelijk en wist sterk vanuit de praktijk geredeneerd de theorie te doceren."

"De studie en mijn studententijd hebben me een andere manier van denken en objectiveren gebracht."


Is er een interessante anekdote uit uw studententijd?
"De bezetting van de hogeschool is me goed bijgebleven. Nadat de telefooncentrale bezet was zouden alle studenten in de aula de volgende stappen bespreken. Maar het curatorium kondigde de sluiting van de hogeschool aan vanwege de bezetting (waarover de studenten nog een beslissing dachten te moeten nemen). Uiteraard was de bezetting, door dat duwtje in de rug door het curatorium, toen een feit. Dat is althans zoals ik het beleefde."

Hoe ziet uw carrière eruit?
" Na mijn militaire dienstplicht vervuld te hebben, ben ik bij Shell gaan werken. Het was in die tijd ‘not done’ om voor een multinational te gaan werken, maar ik vond die opvatting nogal ongenuanceerd. Het klikte met Shell, bovendien kreeg ik de gelegenheid buitenlandse ervaring op te doen. Ik heb onder andere in Engeland, Schotland en Noorwegen gewoond en gewerkt. De laatste jaren bij Shell was ik als Financieel Directeur gedetacheerd bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Eind 2000 ben ik overgestapt naar de Nederlandse Spoorwegen(NS), als CFO en lid van de Raad van Bestuur. Al lijken Shell en de NS totaal verschillende bedrijven te zijn, het zijn beiden kapitaalintensieve ondernemingen die onderhevig zijn aan maatschappelijk en politieke invloeden. Bij de NS kwamen mede vanwege de geplande privatisering (die uiteindelijk vanwege een gewijzigd politiek klimaat niet is doorgegaan) mijn ervaringen in de commerciële sector goed van pas."

Wat zijn uw verdere ambities?
"De expertise die ik heb opgebouwd tijdens mijn loopbaan blijf ik inzetten in een adviserende rol of als toezichthouder. Ik ben actief als commissaris bij diverse ondernemingen, maar kijk er ook naar uit weer meer te gaan reizen en tijd met mijn kleinkinderen door te brengen."

Welke rol heeft Tilburg University/School of Economics and Management in uw leven gespeeld en hoe heeft dit uw carrière beïnvloed?
"De studie en mijn studententijd hebben me een andere manier van denken en objectiveren gebracht. Zoals je in de macro-economie vanuit breed perspectief langzaam focus aanbrengt om tot keuzes te komen, is dat voor mij persoonlijk ook belangrijk geweest. En vooral niet te vergeten, ik heb mijn vrouw in Tilburg leren kennen."

Speelt Tilburg University/School of Economics and Management nu nog een rol in uw leven, en zo ja, welke?
"Ik heb zowel zakelijk als privé mijn kennissenkring in Tilburg opgebouwd en nog steeds contact met de Vrienden van Cobbenhagen. Ik woon regelmatig lezingen bij, maak deel uit van de klankbordgroep van de universiteit en ben nog regelmatig op de campus te vinden."