Alumni

Stay connected! Blijf in contact met je universiteit en je oud-studiegenoten.

Jolande Sap (NL)

Jolande Sap studeerde economie en specialiseerde zich in politieke economie en filosofie. In 1989 studeerde ze af. Tot oktober 2012 was ze de fractievoorzitter van Groen Links. “Ik leerde ontregelende vragen te stellen over de ‘schijnwerkelijkheid’ die de economen hanteren om alles te kunnen begrijpen en verklaren.”

Waarom koos u destijds voor Tilburg?
“Een leraar op de middelbare school heeft me enthousiast gemaakt voor het vak economie. Ik houd ervan om wiskundig, cijfermatig bezig te zijn, maar het moet wel een maatschappelijke relevantie hebben. Dan kom je snel bij economie uit. De keuze voor Tilburg was enerzijds praktisch – het was dicht bij mijn geboortestad Venlo. Anderzijds stond de Universiteit van Tilburg bekend om haar filosofische en bredere maatschappelijke insteek. Dat sprak me erg aan. Bovendien hoorde ik van andere mensen uit Venlo dat Tilburg een leuke studentenstad was.”

Wie was uw favoriete professor en waarom?
“Ik had vele favoriete professoren maar universitair docent Boerboom (politieke economie) en professor Plattel (filosofie) sprongen er echt uit. Wim Boerboom was een politieke, marxistische econoom met een grote gedrevenheid en maatschappelijke betrokkenheid. Hij toonde veel respect voor studenten en leerde je te discussiëren, niet uit het hoofd te stampen. Voor hem heb ik met veel plezier als student assistent gewerkt. Professor Plattel leerde je na te denken over de waarden in het leven. Ik leerde ontregelende vragen te stellen over de ‘schijnwerkelijkheid’ die de economen hanteren om alles te kunnen begrijpen en verklaren. “

"De Universiteit van Tilburg stond bekend om haar filosofische en bredere maatschappelijke insteek. Dat sprak me erg aan"


Is er een interessante anekdote uit uw studententijd?
“Wat me lang is bijgebleven, heeft te maken met mijn streven naar emancipatie. In de jaren tachtig was slechts 1 op de 10 economiestudenten vrouw. Tijdens een van de colleges wiskunde begreep mijn buurman de professor niet en wrong zich in bochten om over mij heen aan mijn andere buurman uitleg te vragen. Het kwam gewoonweg niet bij hem op dat ìk het hem zou kunnen uitleggen……..dat vrouwen ook tot alles in staat zijn, wordt niet door iedereen gezien.”

Hoe ziet uw carrière eruit?
“Na mijn opleiding ben ik bij het Tinbergen Instituut onderzoek gaan doen naar beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen. Na enkele jaren ben ik van wetenschappelijk onderzoek doen overgestapt naar beleidswerk en vervolgens advieswerk voor overheid en bedrijfsleven. Achtereenvolgens bij de Emancipatieraad, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en expertisecentrum LEEFtijd, waar ik een veranderingsproces van gesubsidieerde stichting naar zelfstandig adviesbureau heb doorgevoerd. Vanaf 2008 ben ik lid van de Tweede Kamer voor Groen Links. De rode draad in mijn loopbaan is vanuit emancipatie perspectief en op basis van krachtige economische argumentatie de kansen van groepen mensen (vrouwen, ouderen en laagopgeleiden) in de maatschappij verbeteren.”

"Je studententijd is een van de weinige periodes in je leven waarin je de ruimte hebt om diep in de materie te duiken"


Welke rol heeft de universiteit in uw leven gespeeld en hoe heeft dit uw carrière beïnvloed?
“Mijn studie is heel belangrijk voor mijn ontwikkeling en vorming geweest. Ik was een leergierige student en werd in staat gesteld een brede basisopleiding te volgen met vakken als politieke economie en ontwikkelingseconomie. Ooit dacht ik professor en lid van bijvoorbeeld de Sociaal Economische Raad te willen worden. Onderzoek en wetenschap ten dienste van de maatschappij heeft mijn interesse en ook in de politiek maak ik veelvuldig gebruik van wetenschappelijk onderzoek om anderen op basis van feiten te kunnen overtuigen.”

Speelt de universiteit nu nog een rol in uw leven?

“In het verleden heb ik samengewerkt met Netspar [onderzoeksinstituut van de universiteit op het gebied van pensionering] en enkele jaren geleden heb ik deelgenomen aan het senior leadership programma Continue bij TiasNimbas, de business school van de universiteit. Het was leuk om weer op de campus te zijn en door docenten van de universiteit onderwezen te worden. Natuurlijk heb ik tijdens mijn studententijd in Tilburg vrienden en vriendinnen voor het leven gemaakt, maar ik ben geen lid van een alumnivereniging. Ik ben geen clubjesmens.”