Alumni

Stay connected! Blijf in contact met je universiteit en je oud-studiegenoten.

Peter Smits

Peter Smits studeerde in 1986 af in Nederlands recht en promoveerde in 1996 op artikel 6 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Hij initieerde in 2002 'ING Advocaten', het eigen advocatenkantoor van ING.

"Tilburg was klein, maar werkte keihard aan toponderwijs en onderzoek. Een houding die zijn vruchten heeft afgeworpen!"


Waarom bent u destijds in Tilburg gaan studeren?

Destijds, als je rechten ging studeren, ging je naar een van de traditionele universiteiten, bijvoorbeeld Leiden. Mijn vader had in Leiden rechten gestudeerd, maar gaf les in Tilburg (hij is helaas overleden toen ik 10 was). Wij woonden in de buurt van Breda. Ik was in veel zaken geïnteresseerd toen ik zo’n 17 jaar was. Sport, muziek. Ik dacht dat ik in Tilburg veel aandacht aan deze extracurriculaire zaken zou kunnen schenken. De eerste 6 maanden van mijn studie waren vreselijk. Ik vond het moeilijk, begreep er niets van en dacht echt “dit gaat het niet worden”. Ik ben blij Tilburg gekozen te hebben. Destijds hadden wij het over het “Calimero-effect” (weet u nog wel, dat kleine zwarte cartoonvogeltje met eierdop?) Tilburg was klein, maar werkte keihard aan toponderwijs en onderzoek. Een houding die zijn vruchten heeft afgeworpen! 


"Ik ben altijd met Professor Vranken bevriend gebleven, wij delen een liefde voor het “geschreven woord."


Wie was u favoriete professor en waarom?

Dat was Professor Jan Vranken, Ik was student-assistent en hij vroeg me een wat uit te zoeken over het “Willems”-arrest van 1965. Ik begon met graven en bleef interessante zaken tegenkomen. Hij had dat nooit verwacht en zette mij ertoe aan mijn proefschrift hierover te schrijven. Helaas bleek na een paar maanden dat iemand anders ook al eens zijn proefschrift hierover schreef, en toen ben ik gelijk gestopt en gaan werken bij Houben Advocaten in Breda. Ik ben altijd met Professor Vranken bevriend gebleven, wij delen een liefde voor het “geschreven woord”.

Is er een interessante anekdote uit uw studietijd?
Zoals ik al zei, het eerste jaar was nogal moeilijk voor me, ik bakte er in het begin niets van. Vooral voor stafrecht was ik jammerlijk gezakt. Strafrecht, daar gaf mijn vader ooit les in, maar ik kon hem niets meer vragen, helaas, daar hij overleed toen ik jong was. Ik besloot eens de zolder op te gaan, en ik vond oude tentamens, wetboeken en aantekeningen. Het jaar daarna haalde ik een 8 voor strafrecht! Zo heeft hij me toch kunnen helpen, zo voel ik dat.

"Na mijn proefschrift had ik de keuze. Terug de advocatuur in of de wetenschap bedrijven."

Hoe zit uw carrière eruit?
Ik begon mijn carrière bij Houben Advocaten te Breda. Daar heb ik onnoemelijk veel geleerd in de algemene advocatenpraktijk , als 24-jarige stond ik huilende huisvrouwen in scheiding en jeugddelinquenten bij. Na een paar jaar wilde ik toch meer van de wereld zien en schreef me in voor de Duitse DDDA -beurs. Ik mocht als enige Nederlander deelnemen aan het Duitse studieprogramma, samen met studenten uit de hele wereld. Het was een onvergetelijke internationale ervaring. Teruggekomen uit Duitsland was ik klaar voor een wedstrijd “lange afstandszwemmen” en besloot tot een proefschrift over artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat zegt dat mensen recht hebben op een eerlijk proces.
Na mijn proefschrift had ik de keuze. Terug de advocatuur in of de wetenschap bedrijven. Gek genoeg werd ik toen Legal Counsel bij ING. Hoewel ik geen financiële kennis had, trok het aan. ING contracteerde advocatenkantoren voor veel proceswerk en ik bepleitte bij de corporate staff dat we een heel stuk ook in-house konden doen. Ik startte ING Advocaten in 2002 en nu, 10 jaar later, zijn we met “niche”-advocaten en besparen we ING veel geld.


Wat zijn uw verdere ambities?
In 2004 werd ik door Kluwer gebeld. Of ik niet een 2e editie van mijn proefschrift kon schrijven. Het werd veel geraadpleegd maar het was sterk verouderd. Ik ronde de 2e druk in 2008 af en ben sindsdien actief in het schrijven van wettelijke commentaren en academisch werk. Ik vind de combinatie advocatuur en wetenschap fantastisch. Voor de toekomst lijkt me een rechter-plaatsvervangerschap misschien wel wat. Het zou zeg maar de missing link in mijn ervaringen zijn.

"Ik ben zeer onder de indruk van de ambitie en schaal van het Microjustice project en kan niet wachten het in de praktijk te zien."


Welke rol heeft Tilburg University in uw leven gespeeld en heeft dit uw carrière beïnvloed?
Ik heb door de tijd heen altijd een prettig contact met Professor Vranken behouden, bijvoorbeeld bij de keuze van het onderwerp van mijn proefschrift. Zo heeft de universiteit mijn carrièrepad beïnvloed.

Speelt Tilburg University nu nog een rol in uw leven? Zeker. Vorig jaar viel er een foldertje in de bus, van het Annual Fund van de Law School. Ik las iets over Microjustice en was onder de indruk van het TISCO instituut dat de ambitie heeft het recht voor de allerarmsten toegankelijk te maken op internationale schaal. Zelfs in Nederland blijft dit een discussiepunt, met stijgende griffierechten. Ik was geïntrigeerd en heb gesprekken gevoerd met medewerkers van TISCO (Corry van Zeeland, Maurits Barendrecht en Jin Ho Verdonschot). Ik heb ze aangeboden het project te pitchen voor het ING Goededoelenfonds 'écht©goed doen’ en werkte samen met hen een voorstel uit, dat door het ING Goededoelenfonds werd goedgekeurd. Ik voerde een week lang als een soort lijsttrekker campagne bij ING en Microjustice werd door mijn ING collega’s verkozen in de top-vijf van goede doelen, waarmee we EUR 50.000 ophaalden voor een Microjustice project in Kibera, Kenia. In maart *ga ik samen met Jin Ho Verdonschot naar Kenia om met mijn eigen ogen te zien wat er gedaan wordt. Ik ben zeer onder de indruk van de ambitie en schaal van het Microjustice project en kan niet wachten het in de praktijk te zien.

* Inmiddels is Peter Smits samen met Jin Ho Verdonschot en Robert Porter in Kiberia, Kenia geweest om met eigen ogen te zien wat het MicroJustice project voor effect heeft.