Alumni

Stay connected! Blijf in contact met je universiteit en je oud-studiegenoten.

Carl van der Putten (NL)

Carl van der Putten studeerde Economics met specialisatie in marketing. In 1988 studeerde hij af. Hij verruilde een carrière bij Procter & Gamble voor ondernemerschap en is CEO van JJ Footwear.

"Tilburg University heeft een grote rol in mijn vorming gespeeld. Hier heb ik geleerd dat teamwork en leiderschap betekent anderen zo te motiveren dat zij willen doen wat je verwacht."


Waarom bent u destijds in Tilburg gaan studeren?
“Op de middelbare school stond me nog niet duidelijk voor ogen wat ik wilde gaan studeren. Ik vond economie A en B leuk, dus lag de keuze voor economie voor de hand. Nadat ik de open dagen van Tilburg University, Nyenrode Business University en Erasmus Universiteit Rotterdam had bezocht, koos ik voor Tilburg. Onder meer vanwege de kleinschalige campus voelde ik me hier meteen thuis.”

Wie was uw favoriete professor en waarom?
“Professor Kolnaar die algemene economie doceerde was een van mijn favoriete docenten. Hij was ook lid van de Sociaal Economische Raad (SER) en een interessante man. De boeken volgde hij niet zo nauwkeurig maar actuele onderwerpen werden in zijn boeiende colleges uitgebreid behandeld. Ook Will Reijnders, nu professor bij TiasNimbas Business School, staat op mijn lijstje van favoriete professoren. Hij doceerde het vak retail marketing, een interessante combinatie van marketing en economische psychologie wat dicht bij de consument staat. En dan niet te vergeten bijzonder hoogleraar technische bedrijfskunde Ted Kumpe, die bij Philips werkte en technische bedrijfsorganisatie doceerde. Alle organisatie- en productiemethoden in de verschillende werelddelen werden onderwezen. Omdat mijn werkveld een combinatie is van marketing en technische bedrijfsorganisatie, heb ik hier veel aan gehad.”

Is er een interessante anekdote uit uw studententijd?
“Samen met studiegenoten hebben we de Marketing Associatie opgericht en congressen en lezingen georganiseerd. De lezing over het succes van Playboy deed nogal wat stof opwaaien onder de vrouwelijke studenten. Meest gedenkwaardig was voor mij toch wel de sollicitatieprocedure voor de business course bij Shell. Ik was al voor diverse andere business courses geselecteerd, maar wilde op Shell toch ook indruk maken. Dus trok ik voor dit gesprek niet mijn nette pak, maar mijn groene broek en groen geruit jasje aan. Indruk heeft het wel gemaakt, maar tot succes heeft het niet geleid: ik paste niet bij de bedrijfscultuur…”

"Ik vind Tilburg University een zeer inspirerende omgeving, waar veel kennis en kunde voorhanden is."


Hoe ziet uw carrière eruit?
“Tijdens mijn studie ben ik van algemene economie via bedrijfseconomie naar marketing gerold en heb ik ook vakken op het gebied van economische psychologie gevolgd. Na mijn afstuderen in 1988 kreeg ik bij Procter & Gamble op de marketingafdeling een aanstelling. Bij deze multinational had ik een uitgestippeld en aantrekkelijk carrièrepad kunnen volgen, maar in 1992 besloot ik het schoenenbedrijf van mijn vader, dat niet zo goed liep, over te nemen. Hij was er altijd voor ons geweest en ik gunde hem een zorgeloos pensioen. Ondernemerschap heeft me altijd aangetrokken, maar dit was toch een puur emotionele beslissing. Het bedrijf was meegegroeid met haar klanten, een uitstervende doelgroep die weinig toekomst perspectief bood, de markt was te klein en de prijzen stonden erg onder druk. In 1996 kon ik een schoenenfabriek overnemen die 8x zo groot was en tot 2002 hebben we ook de volledige productie in Nederland gedaan. De komst van de euro, de aanslag op de Twin Towers en de inzakkende economie waren het begin van een aantal moeilijke jaren. Ik was meer bezig met financiële en juridische zaken en onderhandelen met banken dan met productie en marketing. Die aspecten van ondernemerschap komen in geen enkele opleiding aan bod. Gelukkig kwamen vanaf 1999 de laarzen weer terug in het modebeeld en in 2003 hebben we het "laarzen in kuitwijdten"-concept geïntroduceerd. Een uniek product dat internationaal aan het doorbreken is.”

Wat zijn uw verdere ambities?
“Voor JJ Footwear wil ik het concept wereldwijd neerzetten en er ook in de Verenigde Staten een bekend merk van maken. Persoonlijk hoop ik financieel onafhankelijk te worden om de tijd te hebben mijn ervaring en kennis te delen met startende ondernemers.”

Welke rol heeft Tilburg University in uw leven gespeeld en hoe heeft dit uw carrière beïnvloed?
“Tijdens mijn studie kreeg ik de mogelijkheid van alles te ondernemen. Ik ben bestuurslid van Integrand geweest, heb stages gelopen, de Marketing Associatie opgericht. Als student kun je alle vragen stellen en niets is onmogelijk. Tilburgse studenten stonden en staan erom bekend niet zo’n grote mond te hebben, maar inhoudelijk sterker te zijn – dat zegt ook iets over de wijze waarop hier onderwijs gegeven wordt. Tilburg University heeft een grote rol in mijn vorming gespeeld. Hier heb ik geleerd dat teamwork en leiderschap betekent anderen zo te motiveren dat zij willen doen wat je verwacht.”

Speelt Tilburg University nu nog een rol in uw leven, en zo ja, welke?

“Ik heb nog regelmatig contact met Professor Reijnders en was als lid van de Raad van Advies nog tien jaar betrokken bij de studievereniging Asset I Marketing. Ik vind Tilburg University een zeer inspirerende omgeving, waar veel kennis en kunde voorhanden is. Daar zou de regio nog meer gebruik van willen maken en er zijn enkele plannen gaande waardoor dit ook zeker zal gaan gebeuren.”