Alumni

Stay connected! Blijf in contact met je universiteit en je oud-studiegenoten.

Ingrid Doerga

Ingrid Doerga studeerde aan Tilburg University: Economie (’88) en Accountancy (‘90). Ambitieus, gedreven en betrokken maakt ze carrière in het bedrijfsleven en speelt ze al jaren een belangrijke rol bij brancheorganisaties in haar vakgebied. Ze is wel eens een van de machtigste vrouwen in Nederland genoemd.

"Cijfers zijn maar een klein onderdeel van bedrijfsvoering - de menselijk maat maakt het verschil."

Waarom bent u destijds in Tilburg gaan studeren?

“In Suriname ging ik naar de middelbare school bij nonnen die verbonden waren met de nonnen op de Oude Dijk en met de fraters van Tilburg. Toen ik naar Nederland kwam om te studeren, lag het voor de hand om naar Tilburg te gaan. Ik studeerde handelswetenschappen aan de Katholieke Leergangen en begon vrijwel meteen les te geven op een middelbare school. Na mijn afstuderen werd ik docent aan de HTS en studeerde daarnaast informatica aan de Technische Universiteit Eindhoven, waar ik ook mijn echtgenoot ontmoette. Ik bleef ook na het behalen van dat diploma (’85) nieuwsgierig naar kennis en behaalde aan Tilburg University het doctoraal diploma Economie (‘88) en de postdoctorale opleiding Accountancy (’90). Later heb ik ook de vakken van de postdoctorale opleiding Belastingen gevolgd. Het is een voorrecht om hier gestudeerd te hebben.”

Wie was uw favoriete professor?

“Er waren veel goede professoren, zoals Duffhues, Schoorlemmer, de Jong, Maagdenberg, Bannink (bij wie ik afstudeerde), maar ik zou het moeilijk vinden er één als mijn favoriete professor te kiezen.”

Is er een interessante anekdote uit uw studententijd?

“Piet Maagdenberg doceerde kosten, waarde en winst en met hem voerde ik gedurende de hele studie interessante discussies. Tijdens het mondelinge examen vroeg hij me welk cijfer ik zou willen hebben. Maar die discussie ben ik niet aangegaan, dat moest hij bepalen! Het werd een 9.”

Hoe ziet uw carrière eruit?

“Mijn afstudeerscriptie heb ik bij Esso geschreven, naast mijn baan aan de HTS. Daarna ben ik als financieel directeur gaan werken voor een familiebedrijf in logistiek dat in problemen zat. Na twee jaar reorganisatie, waaronder een management buy-out, kwamen we in rustiger vaarwater. Later heb ik mijn aandelen aan een groter logistiek bedrijf overgedragen en ben ik ruim 10 jaar Hoofd Concern Control en Auditing geweest bij de Louwman Groep (Europese importeur van o.a. Toyota, Suzuki en Chrysler).

Nadat de onderhandelingen over overname van Chrysler door Mercedes Benz waren afgerond, ben ik overgestapt naar ABP om de audit dienst Risk, Compliance and Control op te zetten en te leiden, en in 2008 naar de uitvoeringsorganisatie APG. Daarnaast ben ik altijd nauw betrokken geweest bij brancheorganisaties als NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie Accountants, voorheen NIVRA) en IFAC (International Federation of Accountants), waar ik Nederland vertegenwoordigde in de board en voorzitter was van de Audit Committee.

Ik werk in een mannenwereld en dat leidde af en toe tot misverstanden - ik ben wel eens gevraagd de koffie in te schenken of te notuleren. Ik heb echter snel mijn reputatie kunnen vestigen. Ik benoem de dingen als er problemen moeten worden opgelost. Ik ben niet iemand van ‘check the box’, cijfers zijn maar een klein onderdeel van bedrijfsvoering – de menselijk maat maakt het verschil. Op elk niveau in een organisatie spelen emoties een grote rol in het beslissingsproces.”

Wat zijn uw verdere ambities?

“Veel van mijn ambities heb ik kunnen waarmaken en nog steeds leer ik elke dag, verbreed ik mijn horizon. Dat is ook nodig, want de wereld is niet meer zo voorspelbaar; Panta Rhei, alles is in beweging. Ik wil mijn kennis en ervaring graag in dienst stellen van de maatschappij en zet me o.a. in als toezichthouder en commissaris bij diverse bedrijven en instellingen, waaronder Tilburg University.”

Welke rol heeft Tilburg University/School of Economics and Management in uw leven gespeeld en hoe heeft dit uw carrière beïnvloed?
“De opleiding van Tilburg University vormt een gedegen basis voor verdere ontwikkeling, daar heb ik veel profijt van. Ik ben bevoorrecht dat ik een goede opleiding heb gehad en door te blijven leren, zowel kennis uitbreiden als ervaringen met andere culturen opdoen, ben ik steeds goed voorbereid op de veranderende wereld.”

Speelt Tilburg University/School of Economics and Management nu nog een rol in uw leven, en zo ja, welke?

“Natuurlijk heb ik nog steeds contact met studiegenoten en via de Vrienden van Cobbenhagen houd ik ook contact. Ik ben in het verleden lid van het curatorium van de opleiding tot EDP-auditor bij TIAS geweest en uiteraard ben ik als lid van het Stichtingsbestuur van Tilburg University nauw betrokken bij de universiteit.”