Alumni

Stay connected! Blijf in contact met je universiteit en je oud-studiegenoten.

Frank Klemann

Frank Klemann studeerde Economie en behaalde in 1991 zijn diploma. Na een ondernemende carrière bij de Rabobank, startte hij in 2010 Tulpfietsen.

“Het geeft enorm veel voldoening om te ondernemen en risico te dragen. Er is een wereld van verschil tussen ondernemend en ondernemer zijn.”

Waarom bent u destijds in Tilburg gaan studeren? (waarom die opleiding, waarom Tilburg University/School of Economics and Management)

“De keuze voor een economische opleiding was een rationele. Ik speelde (en speel) piano en overwoog naar het conservatorium te gaan, maar koos toch voor een studie met betere perspectieven voor de arbeidsmarkt. Vanwege de goede sfeer op de open dag en het gemak waarmee ik een kamer kon vinden, besloot ik voor Tilburg in plaats van Rotterdam te kiezen.”

Wie was uw favoriete professor en waarom?

“Bijzonder hoogleraar technische bedrijfskunde Ted Kumpe, die actief was binnen Philips en veel praktijkervaring had, gaf met een goed gevoel voor humor interessante colleges. Het was een van de weinige colleges die ik trouw volgde. Hij leerde ons ook veel over Japanse productie methodes die voor de fietsenindustrie waarin ik nu werkzaam ben nog steeds relevant zijn.”

Is er een interessante anekdote uit uw studententijd?

“Het vak wijsbegeerte, als ik me goed herinner gedoceerd door professor Plattel, was niet mijn sterkste vak om het maar voorzichtig uit te drukken. Diepe onvoldoendes volgden elkaar op en leidden tot een mondeling tentamen bij de professor thuis. We spraken vooral over Leviathan, het mythische zeemonster en door filosofen ook gebruikt om de heerser met de absolute macht mee aan te duiden. Groot was mijn trots (en verbazing) dat ik voor het mondeling een voldoende haalde, een 9.5. Dat was dan weer het andere uiterste.”

Hoe ziet uw carrière eruit?

“Bij de Rabobank heb ik mijn afstudeerstage gelopen en ben ik na afstuderen met het traineeship begonnen. Na diverse functies, onder andere als accountmanager en later kantoordirecteur, ben ik in België de internetbank Rabobank.be gaan opzetten. Daarna volgde in 2007 Bizner, de eerste internetbank voor het MKB. Het waren moeilijke tijden voor het opzetten van een nieuwe bank en na verloop van tijd besloot Rabobank deze tak bij de normale bedrijfsvoering te voegen. Voor mij was het na jaren van ‘corporate ondernemerschap’ tijd voor ondernemen met eigen risico. Ik ben heel praktisch de lijst met traditionele sectoren die aan vernieuwing toe waren afgegaan en bij de fietsenwereld uitgekomen. Een leuk, duurzaam, typisch Hollands product, dat zag ik wel zitten. Met Tulpfietsen ben ik in eerste instantie de consumentenmarkt gaan bedienen en inmiddels hebben we 15 mensen in dienst en zijn we vooral op de bedrijvenmarkt gericht. Het geeft enorm veel voldoening om te ondernemen en risico te dragen. Er is een wereld van verschil tussen ondernemend en ondernemer zijn.”

Wat zijn uw verdere ambities?

“Tulpfietsen bestaat nu ruim 5 jaar en 50% van de omzet komt uit het buitenland. Dit aandeel zal verder groeien. We verkopen ook via Amazon.com en Bol.com en mijn ambitie is Tulpfietsen/Tulip Bikes verder uit te bouwen.”

Welke rol heeft Tilburg University/School of Economics and Management in uw leven gespeeld en hoe heeft dit uw carrière beïnvloed?

“De studiejaren zijn vormende jaren, je leert na te denken, je wordt zelfstandig, sluit vriendschappen voor het leven. Vakinhoudelijk heeft het mijn carrière niet sterk beïnvloed, maar zoals ik al eerder opmerkte, de theorieën waarover Ted Kumpe sprak, kan ik nu toepassen in mijn vakgebied.”

Speelt Tilburg University/School of Economics and Management nu nog een rol in uw leven, en zo ja, welke?

“Tijdens mijn studie ben ik bij studentenvereniging St. Olof lid geworden van dispuut A One en met mijn dispuutsgenoten uit die tijd heb ik nog steeds regelmatig contact. Ook ben ik lid van de Vrienden van Cobbenhagen en regelmatig bij de bijeenkomsten te vinden. De onderwerpen zijn interessant en het is goed om af en toe de zinnen te verzetten en de blik te verruimen.”