Alumni

Stay connected! Blijf in contact met je universiteit en je oud-studiegenoten.

Jacqueline Lommen

Jacqueline Lommen studeerde in 1988 af in economie. De rode draad in haar carrière is pensioenen en Europa. Sinds 2011 is Jacqueline Directeur Europese Pensioenen bij Robeco.

"Diversiteit op de hogere niveaus in een organisatie lijdt tot aantoonbaar beter bedrijfsresultaat. Het getuigt van visie en durf als mannen krachtige vrouwen op hoog niveau aanstellen."


Waarom bent u destijds in Tilburg gaan studeren?

"Vanuit mijn middelbare school in Venlo gingen maar weinig mensen naar de universiteit, maar van huis uit heb ik ambitie meekregen en ik zocht graag de uitdaging op. Algemene economie sprak me aan en hiermee kwam je dagelijks via kranten en andere media in aanraking. Algemene ontwikkeling pur sang. Rotterdam was erg op bedrijfseconomie gericht en dat sprak me minder aan."

Wie was uw favoriete professor en waarom?

"Hoogleraren Jacques Sijben en Piet Duffhues waren gedreven docenten die goed les gaven. Zij combineerden monetaire economie met ondernemingsfinanciering, destijd door beide vakgroepen bijeengebracht in “financial economics”; ze waren hun tijd vooruit. Sijben sloeg ook de brug tussen theorie en  praktijk. Via hem kon ik stage lopen bij een Belgische bank en vond ik mijn eerste baan bij de Rabobank. Maar ook filosofie en logica van professor Plattel was erg interessant en verdiepend. Hij leerde me grote verbanden te leggen en daar heb ik nu nog steeds profijt van."


Is er een interessante anekdote uit uw studententijd?

"Destijds waren er in het doctoraal mondelinge examens die twee tot drie maanden voorbereiding vergden. Bij professor Schouten op zijn smalle kamer in Gebouw C hing een krijtbord dat wel 3 meter lang was. Hierop schreef ik tijdens het examen ellenlange formules waarover we vervolgens discussieerden. Het ging me gelukkig goed af en was een memorabele ervaring. Ook de aanloop naar de oprichting van studentenhockeyvereniging SHOT bij Pendragon was een bijzondere ervaring. Op het grasveld om de hoek van de sporthal aan de Verbernelaan kalkten we de lijnen en ook de vlaggen maakten we zelf. Leuk dat ons initiatief van toen door volgende generaties is voortgezet en SHOT nog steeds bestaat!"

'Pensioenen en Europa'

Hoe ziet uw carrière eruit?

"De rode draad in mijn carrière is pensioenen en Europa. Via de Rabobank, AEGON en de Nederlandsche Bank kwam ik terecht bij EIOPA, de nieuwe EU Pensioenautoriteit in Frankfurt. Pensioenen gaan over vermogensbeheer met een sociale, maatschappelijk relevante saus, dat spreekt me aan. Sinds 2011 ben ik werkzaam bij Robeco als Directeur Europese Pensioenen. Ik ben vooral gericht op vernieuwingen om pensioenen toekomstbestending te maken. Bijvoorbeeld door het realiseren van pensioenoplossingen voor grote internationale ondernemingen, gedreven door IFRS accounting en risico management. De Nederlandse pensioensector is als een dinosaurus en heeft moeite met veranderingen, maar meer en meer vinden nieuwe pensioenregelingen en efficiënte pensioeninstellingen zoals de PPI en grensoverschrijdende pensioenfondsen hun weg in de polder. Het mooie van ouder worden is dat de impact van dingen die je in het verleden hebt gedaan nu zichtbaar wordt en door mijn ervaring in de publieke èn de private sector kan ik goed een brug slaan."

Welke rol heeft Tilburg University in uw leven gespeeld en hoe heeft dit uw carrière beïnvloed?

"Via professor Alting von Geusau kon ik een MBA opleiding volgen aan Indiana University in de Verenigde Staten. Daar werd in die tijd op een heel andere manier lesgegeven en al gebruik gemaakt van case studies, werkgroepen en computers. Daarnaast heeft Tilburg University mij veel kansen geboden mezelf te ontplooien en die kansen heb ik met beide handen gegrepen. Ik heb diverse buitenlandse stages gelopen, twee afstudeerrichtingen gevolgd en twee scripties geschreven en ben volop actief geweest in het studentenleven. Dat heeft allemaal bijgedragen aan de persoon die ik nu ben."

Speelt Tilburg University nu nog een rol in uw leven, en zo ja, welke?

"Natuurlijk heb ik vanuit mijn vakgebied geregeld contact met Lans Bovenberg en Theo Nijman van Netspar en verzorg ik Masterclasses bij TIAS, de business school van Tilburg University en de Technische Universiteit Eindhoven. Ook kom ik steeds vaker ‘Tilburgers’ tegen in het bedrijfsleven. Met een aantal vrouwelijke medestudenten heb ik ook nog steeds goed contact. We vormden een zeer kleine minderheid in de collegezalen destijds en dat bindt natuurlijk."

Wat is uw verdere ambitie?

"Ik hoop voor andere vrouwen in de financiële sector een voorbeeld te kunnen zijn. Diversiteit op de hogere niveaus in een organisatie lijdt tot aantoonbaar beter bedrijfsresultaat. Het getuigt van visie en durf als mannen krachtige vrouwen op hoog niveau aanstellen."