Alumni

Stay connected! Blijf in contact met je universiteit en je oud-studiegenoten.

Jos Streppel

Jos Streppel studeerde Algemene en Internationaal Bestuurswetenschappelijke Economie en behaalde in 1978 zijn diploma. Na een succesvolle loopbaan bij AEGON, zet hij zijn expertise in als voorzitter en commissaris bij diverse organisaties.

"Ik waardeer dat Tilburg University je meegeeft dat wetenschap breder is dan een vakgebied en filosofie de basis van alle wetenschap is. Ook leerde ik in Tilburg problemen op een hoog abstractieniveau aan te pakken en niet te verzanden in details."


Waarom bent u destijds in Tilburg gaan studeren?

 “De wereld zag er toen anders uit dan vandaag. Ik had grote twijfels wat te doen na mijn gymnasium opleiding en mijn interesse was heel breed – van theoretische natuurkunde tot geschiedenis. Door een brede opleiding als economie te volgen, kon ik mijn keuze nog even uitstellen. Wel moest ik kiezen tussen bedrijfseconomie en algemene economie, met modellenbouw en wiskunde. Dit laatste paste beter en bood meer uitdaging. Omdat ik uit een katholiek nest kom, lag Tilburg of Nijmegen voor de hand. Tilburg University had professor Schouten voor macro economie, dus die keuze was snel gemaakt.”

Wie was uw favoriete professor?
“Naast professor Schouten koester ik warme herinneringen aan professor Alting von Geusau. Hij doceerde recht van internationale organisaties. Dat was een mooi vak! En hij was een fijne man met wie ik ècht contact had. Door dat vak en zijn inspiratie overwoog ik de diplomatieke dienst in te gaan, maar dat aanbod heb ik toch afgeslagen.”

Is er een interessante anekdote uit uw studententijd?
“Professor Schouten had op maandagochtend een economisch model op het bord geschreven. Er zal een fout in die hij het voorgaande weekend niet had kunnen vinden. Hij daagde de studenten uit het vraagstuk voor hem op te lossen. Na enige overpeinzingen wist een van de studenten in de collegezaal het model kloppend te maken. Ter plekke vulde Schouten het tentamenboekje in en was de student geslaagd voor het vak! Helaas was ik niet die student. Ik was wel degene die na al een paar jaar in het bedrijfsleven werkzaam te zijn geweest alsnog zijn diploma wilde behalen. De pedel, Jos Peijnenburg, verwachtte dat de hoogleraren niet akkoord zouden gaan. Voor het overleg heb ik alle betrokken hoogleraren persoonlijk benaderd. Met als gevolg dat tot grote verbazing van de pedel mijn zaak een hamerstuk was en ik alsnog mijn studie kon afmaken.”

Hoe ziet uw carrière eruit?
“Mijn loopbaan begon in 1973 bij een van de rechtsvoorgangers van AEGON, Ennia. Zij boden een baan èn een huis. Beide waren in die tijd niet makkelijk te vinden. Dit bod kon ik dus niet laten liggen, al was ik op dat moment nog niet klaar met mijn studie. Ik bekleedde verschillende functies op het gebied van treasury en beleggingen. In 1986 werd ik benoemd tot Chief Financial Officer van FGH Bank en een jaar later trad ik toe tot de Raad van Bestuur. Ineens was ik bankier bij een reorganiserende bank. Toen deze weer op de rit stond, ben ik bestuursvoorzitter van bank Labouchère geworden. In 1995 bleek het met FGH weer niet goed te gaan en ben ik er even teruggekeerd met een nieuw team de strategie neer te zetten en uit te voeren, om het vervolgens na 3 jaar te verkopen. In 1998 werd ik CFO van AEGON waar ik sinds 2000 ook lid van de Raad van Bestuur was tot mijn vertrek in 2009. Nu ben ik voorzitter van de Duisenberg School of Finance en commissaris bij diverse ondernemingen zoals KPN en RSA.”

Wat zijn uw verdere ambities?
“Ik vind het tot mijn verantwoordelijkheid horen om mijn tijd en ervaring op niveau in te blijven zetten. Zo ben ik bijvoorbeeld voorzitter van de Monitoring Commissie Coporate Governance geweest, als opvolger van Jean Frijns. Ik hoop nog lange tijd kennis over te dragen, advies te geven en toezicht te houden.”

Welke rol heeft Tilburg University/School of Economics and Management in uw leven gespeeld en hoe heeft dit uw carrière beïnvloed?
“In mijn tijd had je vooral in het westen van het land geen groot netwerk als je in Tilburg had gestudeerd, dat is nu veel beter. Ik waardeer dat Tilburg University je meegeeft dat wetenschap breder is dan een vakgebied en filosofie de basis van alle wetenschap is. Ook leerde ik in Tilburg problemen op een hoog abstractieniveau aan te pakken en niet te verzanden in details.”

Speelt Tilburg University/School of Economics and Management nu nog een rol in uw leven, en zo ja, welke?
“Uiteraard heb ik nog contact met de universiteit en met alumni als Jean Frijns, Wim van den Goorbergh, Roderick Munsters en Kees Cools. Maar het is niet zo dat zakelijke transacties door de persoonlijke band makkelijk zijn geworden! Ik ben ook lid van de Vrienden van Cobbenhagen, de klankbord groep van de universiteit en de Campaign Board.”