Alumni

Stay connected! Blijf in contact met je universiteit en je oud-studiegenoten.

Theo Kocken

Theo Kocken studeerde in 1993 af in Econometrics and Operations Research. Na tien jaar het risico management voor verschillenden banken opgezet te hebben, richtte hij in 2000 zijn bedrijf Cardano op. Sinds 2010 is hij ook aangesteld als hoogleraar aan de VU Amsterdam. Samen met Terry Jones (o.a. bekend van Monty Python) heeft hij de documentaire BoomBustBoom gemaakt, die over de hele wereld, tijdens verschillende voorstellingen, vertoond zal worden en ook bij NPO Doc te zien is.

"Ik ben gepassioneerd over en betrokken bij onderwijs aan middelbare scholieren en jongeren, om hen meer te leren over economie en de financiële wereld. Er wordt nu te veel uitgegaan van vaste aannames in economische theorieën en voorbij gegaan aan de instabiliteit die inherent is aan het financiële systeem. Hier zou meer aandacht voor moeten zijn en daar zet ik me graag voor in."

Waarom bent u destijds in Tilburg gaan studeren?

"Nadat ik in dienst ben geweest, ben ik biologie gaan studeren in Nijmegen maar al gauw overgestapt naar eerst natuurkunde en vervolgens bedrijfskunde in Eindhoven. Het was voor mij niet helemaal duidelijk waar mijn interesse lag en de vrije studierichting bedrijfskunde, een studie aan de HTS en TU/e, bood de mogelijkheid mijn scriptie bij wiskunde te schrijven en af te studeren bij natuurkunde. Via Cees Withagen [nu hoogleraar VU Amsterdam] kwam ik in aanraking met econometrie en dat boeide me enorm waardoor ik me ook als extraneus voor econometrics en operations research inschreef in Tilburg."

Wie was uw favoriete professor en waarom?

"Als extraneus volgde ik de colleges niet, maar maakte ik alleen de tentamens. Toch had ik een goede band met veel docenten waarmee ik over de studie discussieerde. Professor Dolf Talman was mijn favoriete professor, daar kon ik heel fijn mee praten over speltheorie. Ook met andere professoren heb ik een goede band opgebouwd, bijvoorbeeld met Hans Schumacher (bij wie ik afgestudeerd ben) en Theo Nijman. Ik werk nu ook vaak met hen samen."

Is er een interessante anekdote uit uw studententijd?

"De examens van de vakken deed ik door elkaar heen en omdat ik geen colleges volgde, was ik niet op de hoogte van de locatie van de collegezalen. Toen ik op de campus iemand vroeg waar de collegezaal van het examen van een vierdejaars vak was, keek deze persoon me verbaasd aan: Hoe kon ik na vier jaar nog steeds niet weten waar de collegezalen waren?"

Hoe ziet uw carrière eruit?

"Via de start in 1990 bij de Bank Nederlandse Gemeenten en daarna ING en Rabobank, waar ik steeds het risico management heb opgezet, ben ik in 2000 met Cardano gestart om aan de andere kant het risico management vorm te geven, uit te voeren en pensioenfondsen hierin te begeleiden. Inmiddels werken hier 140 mensen, waarvan meer dan de helft bij ons kantoor in London. In 2006 ben ik bij Jean Frijns gepromoveerd en in 2010 werd ik benoemd als hoogleraar bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Ik kwam in contact met Monty Python lid en documentaire maker Terry Jones die op basis van mijn inaugurale rede een documentaire wilde maken over crises in de economie en de eenzijdige economische visie na de hoogtijdagen van wiskunde in de jaren ’80-’90 waardoor wiskunde als doel was verheven en men alles dacht te kunnen controleren in de economie. De documentaire BoomBustBoom hebben we samen gemaakt en is o.a. tijdens Night University in Tilburg getoond."

Wat zijn uw verdere ambities?

"Via Cardano blijf ik me inzetten voor risico management en via Cardano Development werken we aan projecten met o.a. ontwikkelingsbanken. Daarnaast ben ik gepassioneerd over en betrokken bij onderwijs aan middelbare scholieren en jongeren, om hen meer te leren over economie en de financiële wereld. Er wordt nu te veel uitgegaan van vaste aannames in economische theorieën en voorbij gegaan aan de instabiliteit die inherent is aan het financiële systeem. Hier zou meer aandacht voor moeten zijn en daar zet ik me graag voor in. Hiervoor hebben we Cardano Education opgezet."

Welke rol heeft Tilburg University/School of Economics and Management in uw leven gespeeld en hoe heeft dit uw carrière beïnvloed?

"In Tilburg heb ik een degelijke opleiding gevolgd, zij het niet op de meest gebruikelijke wijze. De contacten en samenwerking met docenten hebben veel waarde voor me, zeker ook voor mijn carrière."

Speelt Tilburg University/School of Economics and Management nu nog een rol in uw leven, en zo ja, welke?

"Cardano is een partner van NetSpar, dus ik heb veel contact met bijvoorbeeld Lans Bovenberg en Theo Nijman. Ik kom ook regelmatig terug naar campus om een gastcollege te verzorgen, bijvoorbeeld bij TIAS, School for Business and Society."