Alumni

Stay connected! Blijf in contact met je universiteit en je oud-studiegenoten.

Marc Verstraeten

Marc Verstraeten studeerde Economics (1990) en de Post Master Accountancy (1992). Na het vervullen van zijn militaire dienstplicht en 10 jaar bij KMPG Audit gewerkt te hebben, begon hij in 2001 bij internetservicebedrijf DOCDATA N.V., waar hij in 2006 Chief Financial Officer werd.

"Je krijgt een prachtige kans om een studie te volgen, de samenleving mag daar ook iets voor terug verwachten."

Waarom bent u destijds in Tilburg gaan studeren?

“Ik groeide op in Hulst, Zeeuws-Vlaanderen en heb een Belgische moeder en mijn vader werkte in België, het lag dus enigszins voor de hand in België te gaan studeren. In Antwerpen heb ik een leuk jaar gehad maar de aansluiting tussen de studie en middelbare school ontbrak. Financiën en cijfers hebben me altijd geïnteresseerd en verschillende vrienden studeerden in Tilburg. Door de warme ontvangst, ook van studentendecaan Christa Thoolen, besloot ik voor Tilburg te kiezen.”

Wie was uw favoriete professor en waarom?

“Als student-assistent heb ik fijn gewerkt voor professor Hempenius (statistiek) maar mijn favorieten waren professoren Kolnaar (algemene economie), Schoorlemmer en Duffhues (ondernemingsfinanciering). Dat waren markante mannen naar wie je geboeid zat te luisteren. Ook John van Kollenburg, bijzonder hoogleraar in de Post Master Accountancy, gaf in de meest modieuze jasjes een frisse blik op de taaie lesstof en het vakgebied van de registeraccountant.”

Een interessante anekdote uit uw studententijd?

“Mijn doel was nominaal af te studeren en ik heb dan ook menige uurtjes in “de bunker”, de studieruimte in het A-gebouw [nu C-gebouw], doorgebracht en weinig spannende zaken naast mijn studie ondernomen. Bovendien had ik een baan als student-assistent en docent boekhouden bij de opleiding van Schroevers. Even overwoog ik lid van studentenvereniging St. Olof te worden, maar aan nog een keer ontgroening (die ik in Antwerpen ook al had meegemaakt) werkte ik niet mee dus werd ik weggestuurd tijdens de introductieperiode.”

Hoe ziet uw carrière eruit?

“Na mijn studie heb ik in militaire dienst de officiersopleiding van de Infanterie in Ermelo gevolgd. Daarna heb ik 10 jaar bij KPMG gewerkt. Ik leerde Michiel Alting von Geusau, destijds CFO van DOCDATA N.V., kennen die op zoek was naar een controller die als hij CEO zou worden zijn rol als CFO over zou kunnen nemen. Het Docdata bedrijfsonderdeel [fulfilment voor e-commerce] was indertijd nog klein, evenals Bol.com, maar samen zijn we de afgelopen jaren enorm gegroeid. Afgelopen jaar is Docdata overgenomen door Ingram Micro en zal het ook internationaal verder groeien. Welke rol ik ga spelen, bij de nieuwe toekomst van de lege beursholding DOCDATA N.V. of elders, zal de komende tijd duidelijk worden. Ik kijk uit naar een nieuwe uitdaging waar ik de komende 10 jaar mijn schouders onder kan zetten!”

Wat zijn uw verdere ambities?

“Naast mijn werkzame leven ben ik maatschappelijk betrokken en dat hoop ik ook te blijven. Ik heb ruim 10 jaar in de gemeenteraad in Tilburg gezeten voor de VVD en geleerd dat het sluiten van compromissen (wat onvermijdelijk lijkt te zijn in de politiek) niet mijn voorkeur heeft. Ik werd wel het ‘financieel geweten’ van de gemeenteraad genoemd en als ik achter een idee sta (dat kan ook het idee van iemand anders zijn), vind ik het lastig water bij de wijn te doen.

Ik ben sinds 2008 commissaris bij Golfpark Prise d’Eau (de golfbaan van Tilburg) en na enig twijfelen ben ik in 2010 tevens commissaris geworden bij Willem II. Met een heel nieuw team zijn we toen aan de slag gegaan om de zo goed als failliete voetbalclub tot één van de financieel gezondste van Nederland te maken. Daar ben ik best trots op. Binnen de club word ik weleens “een boekhouder zonder verstand van voetbal” genoemd en ik beschouw het als een geuzennaam. Het is belangrijk het verschil te maken en het is in ieder geval zeker dat onze prachtige club nooit failliet zal gaan zolang ik er bij betrokken ben!”

Welke rol heeft Tilburg University/School of Economics and Management in uw leven gespeeld en hoe heeft dit uw carrière beïnvloed?

“Studeren aan Tilburg University is een belangrijke, vormende periode in mijn leven geweest en ik ben er trots op hier gestudeerd te hebben.”

Speelt Tilburg University/School of Economics and Management nu nog een rol in uw leven, en zo ja, welke?

“Regelmatig kom ik terug op de campus, bijvoorbeeld voor de opening van het academisch jaar van de opleiding Post Master Accountancy of om een gastcollege voor studenten te geven. Tot mijn verbazing zat een grote collegezaal vorig jaar vol studenten die deelnamen aan een competitie waarvoor DOCDATA N.V. de casus leverde en aan het vragenuurtje leek geen einde te komen. Erg leuk om bij betrokken te zijn geweest!”