Alumni

Stay connected! Blijf in contact met je universiteit en je oud-studiegenoten.

Vrienden van Cobbenhagen

De Vrienden van Cobbenhagen is al meer dan 25 jaar hét alumninetwerk van Tilburg University. Hierin is een groep zeer betrokken alumni van de universiteit verenigd die de universiteit een warm hart toedragen. Met je lidmaatschap ondersteun je bijzondere programma’s zoals het Outreaching Honors Programma, geef je actief betekenis aan de samenleving en bovendien levert het je tal van voordelen op: zo mag je bijvoorbeeld interessante bijeenkomsten met topsprekers en bedrijfsbezoeken bijwonen.

Bijeenkomsten met topsprekers

Tweemaal per jaar worden speciale bijeenkomsten georganiseerd met (inter)nationale topsprekers zowel uit eigen kring als daarbuiten. Hierbij wordt telkens getracht een actueel, maatschappelijk relevant onderwerp aan te snijden. Een van deze bijeenkomsten, de Vrienden van Cobbenhagen Lecture, wordt georganiseerd in samenwerking met Tilburg University Society en vindt plaats op de universiteit. De andere bijeenkomst vindt plaats op andere bijzondere locaties, zoals de Hermitage in Amsterdam, het Brabants Museum in Den Bosch, de ECI Cultuurfabriek in Roermond en de Nederlandse Ambassade in Brussel.

Meer over onze bijeenkomsten

Boardroom meetings

De Vrienden organiseren onderling ook zogeheten Boardroom meetings en bedrijfsbezoeken waarbij je een kijkje neemt in de keuken van het bedrijf van een van de vrienden. Zo waren de Vrienden bij Baker & McKinsey in Amsterdam, het Paleis van Justitie in Den Bosch, Louwers Advocaten in Den Haag, Pensioenfonds Detailhandel in Utrecht, Eneco in Rotterdam en het Collegium Augustinianum Gaesdonck.

Bijdragen aan Tilburg University

De Vrienden van Cobbenhagen zjn een belangrijke partner voor Tilburg University. De leden zijn betrokken ambassadeurs. Ze versterken niet alleen hun onderlinge band en leren van elkaar, maar dragen ook actief bij aan de zichtbaarheid van de universiteit, denken mee over strategische thema’s en steunen een aantal onderwijsprogramma’s zoals het Outreaching Honors Programma, een speciaal programma bovenop de bacheloropleidingen. Hierin worden studenten uitgedaagd wetenschappelijke kennis toe te passen op maatschappelijke thema’s en problemen, internationale ervaring op te doen en worden voorbereid op een maatschappelijk betrokken topcarrière.

Breid je netwerk uit, word lid!

De Vrienden van Cobbenhagen bieden je een netwerk dat van grote waarde kan zijn in je verdere leven. Hierbij zijn alumni van alle generaties, studierichtingen en posities in de samenleving aangesloten. Dit netwerk kun je onder andere uitbreiden door interessante bijeenkomsten te bezoeken. Ook buiten de activiteiten blijven de vrienden met elkaar en de universiteit in verbinding. Er wordt gecommuniceerd via social media, een digitale nieuwsbrief  en de Who is Who app, waarin vele gezichten van de Vrienden te zien zijn. Deze Vriendenapp biedt de mogelijkheid om direct in contact te komen met een van de vrienden.

Maak ons netwerk nog interessanter en word lid!