Alumni

Stay connected! Blijf in contact met je universiteit en je oud-studiegenoten.

Vrienden van Cobbenhagen

De Vrienden van Cobbenhagen is een bijzonder alumninetwerk van Tilburg University. Hierin is een groep zeer betrokken en prominente alumni van de universiteit verenigd. Het netwerk is uniek voor Nederlandse universiteiten.

Bijeenkomsten met topsprekers

Tweemaal per jaar organiseren zij bijeenkomsten met topsprekers zowel uit eigen kring als daarbuiten. Het leuke is dat hun bijeenkomsten steeds afwisselend plaatsvinden op de Tilburgse campus en op een andere aantrekkelijke unieke locatie.

Zo waren ze onder andere op bezoek bij de Hermitage in Amsterdam, Brabants Museum in Den Bosch, ECI Cultuurfabriek in Roermond en de Nederlandse ambassadeur in Brussel.

Boardroom meetings

Daarnaast organiseren de Vrienden onderling zogeheten 'Boardroom meetings'. Een kijkje in de keuken van het bedrijf van een van de Vrienden.

Zo waren de Vrienden bij Baker & McKinsey in Amsterdam, het Paleis van Justitie in Den Bosch, Louwers Advocaten in Den Haag, Pensioenfonds Detailhandel in Utrecht, Eneco in Rotterdam, het Collegium Augustinianum Gaesdonck.

Steunen van bijzondere onderwijs- en onderzoeksprojecten

Met je lidmaatschap voor deze exclusieve Vriendengroep, steun je voor een deel het Universiteitsfonds dat het geld op haar beurt investeert in bijzondere projecten zoals het Outreaching Honors Programma.