Alumni

Stay connected! Blijf in contact met je universiteit en je oud-studiegenoten.

Bijeenkomsten

Tenminste tweemaal per jaar worden speciale bijeenkomsten georganiseerd voor de Vrienden van Cobbenhagen. Hierbij wordt telkens getracht een actueel onderwerp van maatschappelijke relevantie aan te snijden. De laatste jaren vindt steeds één bijeenkomst op de universiteit plaats, terwijl de andere, soms met een of meerdere Vrienden als gastheer of gastvrouw, 'op locatie' wordt gehouden. De bijeenkomsten worden altijd afgesloten met een hoogstaand diner.

De ambiance rondom de bijeenkomsten zorgt ervoor dat er een goede voedingsbodem wordt gelegd voor het aanhalen van bestaande banden en het leggen van nieuwe contacten. Tevens is het de plaats en het moment waarop nieuwe ideeën geboren kunnen worden en initiatieven kunnen worden ontplooid, welke voor Tilburg University van belang kunnen zijn.

Leden van de Vriendenkring ontvangen daarnaast uitnodigingen om aanwezig te zijn bij academische zittingen, zoals de opening van het Academisch Jaar, de Diesviering en bijzondere congressen en lezingen. Tevens krijgt men (speciale) uitgaven van de universiteit toegezonden, zodat leden op de hoogte blijven van de relevante zaken die zich in en om de Tilburgse universiteit afspelen.