Alumni

Stay connected! Blijf in contact met je universiteit en je oud-studiegenoten.

Vrienden van Cobbenhagen Lecture 2018

VvC Lecture

Towards a digital society

Gedurende vier jaar (2017-2020) nodigen de Vrienden van Cobbenhagen in samenwerking met Tilburg University Society jaarlijks een internationaal bekende hoogleraar uit om een visie te geven op actuele ontwikkelingen in de maatschappij. Hiermee leveren we een actieve bijdrage aan de internationale oriëntatie van de Nederlandse politiek, onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven. De Lecture heeft daarnaast ook als doel een nieuw publiek aan te spreken en potentiële leden van de Vrienden van Cobbenhagen te interesseren. Met de uitreiking van de Cobbenhagen Scholarship en Cobbenhagen Prize zijn ook actieve masterstudenten en bachelorstudenten bij het initiatief betrokken.

Op vrijdag 26 januari 2018 zal professor Viktor Mayer-Schönberger de tweede Vrienden van Cobbenhagen Lecture verzorgen, getiteld 'Towards a digital society'. Viktor Mayer-Schönberger is professor Internet Governance and Regulation aan Oxford Internet Institute (OII) van Oxford University. Hij is tevens verbonden aan het Belfer Center of Science and International Affairs van Harvard University.

Nieuwe realiteit

De gevolgen van digitalisering gaan veel verder dan kostenbesparing in bestaande processen. Doordat we gegevens uitvoerig kunnen verzamelen en analyseren, krijgen we een nieuw perspectief op de realiteit en kunnen we ons vermogen sterk verbeteren om juiste beslissingen te nemen. In de afgelopen paar jaar hebben we een glimp opgevangen van wat dit kan betekenen voor mobiliteit (zelfrijdende auto's), gezondheid (precisiegeneeskunde) en leren ('flipped classrooms'). Maar hoe zal het onze economie vormgeven?

image vvc lecture 2018

"In deze toekomstgerichte lezing kijk ik naar de fundamentele mechanismen van efficiënte coördinatie in onze samenleving: de markt en het bedrijf, en schets ik hun waarschijnlijke traject in het digitale, 'data-driven' tijdperk. Naarmate de markt zichzelf opnieuw uitvindt met rijke data, wint de markt het van het bedrijf. Maar geld en kapitaal verliezen hun dominante rollen. En als we niet snel handelen om een passend beleid te voeren, zou het zo kunnen zijn dat we zowel innovatie als concurrentie de das om doen en de markt ondermijnen op een moment waarop deze zich net herstelt. Er staat veel op het spel en in deze lezing leg ik niet alleen uit hoe, maar bied ik ook suggesties die iedereen ten goede zullen komen om vooruit te komen in de richting van datakapitalisme en digitaal dividend."

Publicaties

Mayer-Schönberger publiceerde tien boeken, waarvan de internationale bestseller Big Data, met coauteur Kenneth Cukier, in meer dan 20 talen verscheen. Zijn boek 'Delete: The Virtue of Forgetting in the Digital Age' werd bekroond met internationale prijzen. Viktor Mayer-Schönberger is auteur van ruim honderd wetenschappelijke artikelen en hoofdstukken. Hij behaalde graden in de rechtswetenschap in Salzburg en aan Harvard, in economie aan London School of Economics en is oprichter van Ikarus Software.

Speeddate, Prize & Scholarship

Naast de lezing van professor Viktor Mayer-Schönberger, staat er op het programma een lunch en speeddate gepland met leden van de Vrienden van Cobbenhagen en masterstudenten. Ook zullen de Vrienden van Cobbenhagen Prize en Scholarship worden uitgereikt en zal de dag worden afgesloten met een netwerkborrel.

Programma
13.00 Speeddate voor studenten & Vrienden van Cobbenhagen
14.30 Ontvangst in Foyer Cobbenhagen
15.00 Lecture: Towards a Digital Society
Opening door drs. Oswald Coene, voorzitter Vrienden van Cobbenhagen
Introductie door prof. dr. ir. Dick den Hertog
Keynote door prof. dr. Viktor Mayer-Schönberger
Paneldiscussie met prof. dr. Emile Aarts, Claudia Mennen, MSc RA en prof. mr. Corien Prins, onder leiding van prof. dr. Sylvester Eijffinger
Prijsuitreiking Vrienden van Cobbenhagen Prize & Scholarship
17.15 Netwerkborrel

Speeddate voor studenten

Als masterstudent, bestuurslid van een studievereniging of Honors Program student kun je deelnemen aan de exclusieve Vrienden van Cobbenhagen Speeddate. Tijdens deze speeddate ontmoet je succesvolle alumni die lid zijn van de Vrienden van Cobbenhagen, hét exclusieve alumninetwerk van Tilburg University. Zij kunnen je inspireren en helpen met vragen over het leven na afstuderen. Een unieke kans om je netwerk uit te breiden. Meld je hiervoor tijdig aan, want er is een beperkt aantal deelnemers aan de speeddate.De Vrienden van Cobbenhagen Prize is bedoeld voor een masterstudent die niet alleen academisch excellent is, maar juist ook maatschappelijke relevantie heeft, waarbij de bevindingen van de student impact zullen gaan hebben op de wereld om ons heen. Aan de toekenning is een bedrag van 5.000 euro verbonden voor de winnaar. Daarmee ontvang de student een bijdrage voor het verwezenlijken van zijn of haar ambitie.

Winnares 2017

image winnaar vvc prize 2017

Vorig jaar won Suzanne Hendricksen van Tilburg Law School (TLS) de Cobbenhagen Prize van 5.000 euro voor haar masterscriptie ‘Zwijgrecht van het brein: Over de grenzen die het nemo tenetur-beginsel stelt aan neuroimaging bij onderzoek naar toerekeningsvatbaarheid’. De jury roemde haar onderzoeksthema, en vonden dat zij het thema leesbaar en op duidelijke en methodologische manier behandelde.

Win jij de Vrienden van Cobbenhagen Prize 2018?

Maak jij de samenleving beter? Door je onderzoek, of de activiteiten die je als student ontplooit? Laat ons zien hoe jouw plek aan of via de universiteit (opleiding, studie- of studentenvereniging, sport of anders) je inspireert om de samenleving een beetje beter te maken, wat je droom is en hoe je die gaat verwezenlijken. De Vrienden van Cobbenhagen Prize zou jou daarbij kunnen helpen.

Om kans te maken op de Vrienden van Cobbenhagen Prize, lever je de volgende zaken aan:

  • Motivatiebrief
  • Cijferlijst met minimaal een 7,5 gemiddeld
  • Aanbevelingsbrief van een hoogleraar
  • Een scriptie, essay of een filmpje (max. 5 minuten) waaruit jouw bijdrage of impact op de maatschappij blijkt 
  • Voorwaarden en procedures

Aanmelden

Wil jij kans maken op de Vrienden van Cobbenhagen Prize? Stuur dan voor 4 december 2017 alle documenten naar vrienden.van.cobbenhagen@tilburguniversity.edu.

De Vrienden van Cobbenhagen Scholarship is bedoeld voor een bachelorstudent die tijdens de bachelor niet alleen opvalt vanwege academische resultaten, maar nog meer vanwege de activiteiten die hij of zij ontplooit ten aanzien van het verbeteren van de samenleving. Aan de toekenning is een bedrag van 10.000 euro verbonden voor de winnaar, die daarmee een bijdrage ontvangt voor het verwezenlijken van zijn of haar ambities.

Winnares vorige editie 2017

image winnaar vvc scholarship

Vorig jaar won Pearl van Lonkhuizen van Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) de Scholarship van 10.000 euro met haar bachelorscriptie. Volgens de jury was zij erin geslaagd zowel haar eigen discipline (psychologie) te beheersen als kennis van andere vakgebieden te vergaren. Naast haar studie was Pearl bijvoorbeeld student-assistent filosofie. Momenteel verwerkt zij haar scriptie tot een wetenschappelijke publicatie.

Win jij de Vrienden van Cobbenhagen Scholarship 2018?

Maak jij de samenleving beter door jouw onderzoek, of de activiteiten die je als student ontplooit? Laat ons zien hoe jouw plek aan de universiteit (opleiding, studie- of studentenvereniging, sport of anders) je inspireert de samenleving een beetje beter te maken, wat jouw droom is en hoe je die gaat verwezenlijken. De Vrienden van Cobbenhagen Scholarship kan jou daarbij helpen.

Om kans te maken op de Vrienden van Cobbenhagen Scholarship, lever je de volgende zaken aan:

  • Motivatiebrief
  • Cijferlijst met minimaal een 7,5 gemiddeld
  • Aanbevelingsbrief van een hoogleraar
  • Een scriptie, essay of een filmpje (max. 5 minuten) waaruit jouw bijdrage of impact op de maatschappij blijkt
  • Voorwaarden en procedures

Aanmelden

Wil jij kans maken op de Vrienden van Cobbenhagen Scholarship? Stuur dan voor 4 december 2017 alle documenten naar vrienden.van.cobbenhagen@tilburguniversity.edu.