Alumni

Stay connected! Blijf in contact met je universiteit en je oud-studiegenoten.

Stichting Professor Cobbenhagen

De Stichting Professor Cobbenhagen, ontstaan uit de Tilburgse Academische Economische Kring (TAEK), is van oudsher de reünistenvereniging van Tilburg University. De naamgever, prof. dr. M.J.H. Cobbenhagen, was de eerste hoogleraar van de Economische Hogeschool, de verre voorloper van de universiteit. Met een vereniging van Tilburgse afgestudeerden stonden hem twee doelen voor ogen. Enerzijds moest de Alma Mater een permanente voedingsbodem blijven voor haar afgestudeerden, anderzijds moesten studenten profijt kunnen hebben van de praktijkervaringen van diezelfde alumni.

Halverwege de jaren '80 zijn op initiatief van de Stichting Professor Cobbenhagen zelfstandige facultaire afgestudeerdenverenigingen ontstaan. De taakstelling van de stichting veranderde meer en meer naar een koepelfunctie voor alle afgestudeerdenverenigingen. Afgestudeerden worden gestimuleerd zich aan te sluiten bij 'hun' facultaire vereniging.

In 1989 werd tussen de Stichting en alle op dat moment bestaande facultaire verenigingen een samenwerkingsovereenkomst getekend. Medio 1995 is dit samenwerkingsverband officieel uitgebreid met alle nieuwe, op afstudeerrichtingen georiënteerde, verenigingen. Inmiddels kent de universiteit een divers aantal alumniverenigingen.

Bestuur Stichting Professor Cobbenhagen

Het bestuur van de Stichting Professor Cobbenhagen bestaat uit:

  • Mr. W.E.C. Scheepens - voorzitter
  • Dr. M.P. van der Avoird - secretaris
  • Drs. P.J.M. Roorda - penningmeester
  • P.F. van Beurden MSc. - lid
  • Mr. M.H.G. Habets - lid
  • Mr. F.C. van der Jagt - lid
  • Mr. H.A.J. de Jong - lid
  • H.J.H. van Kemenade MSc. - lid
  • Drs. E.D.J. de Schrijver - lid
  • Dr. K.M. Becking - lid namens het College van Bestuur van Tilburg University