Tilburg University logo statue

Arbeid

Tilburg University erkent het belang van werkgelegenheid voor zowel de individuele arbeidskracht als voor de maatschappij.

Werkgelegenheid & arbeidsrelaties
Werkomstandigheden & sociale bescherming
Sociale dialoog
Gezondheid & veiligheid op het werk
Persoonlijke ontwikkeling & training op de werkplek
Gender Policy
Medezeggenschap