com.gxwebmanager.gxpublic.digitalassetmanager.domain.AltTextImpl@783dc813
com.gxwebmanager.gxpublic.digitalassetmanager.domain.AltTextImpl@388a57b0
com.gxwebmanager.gxpublic.digitalassetmanager.domain.AltTextImpl@b1ee402f

Academic Forum

Expand your horizons, take time to reflect

Boektitel: Criminal Mind

image human library Criminal Mind

……..Niets is wat het lijkt, als je maar goed kijkt. Het dubbelleven van een gevangenisbewaarder waarin de strijd tussen integriteit en menselijkheid lijnrecht tegenover elkaar staan. De invloeden vanuit het kind zijn op het functioneren in een wereld waarbij kwetsbaarheid geen rol mag hebben.

Al op vroege leeftijd kwam ik in aanraking met de invloeden van een psychische kwetsbaarheid bij beide ouders. Een moeder met een borderline stoornis en vader met een cocaïne verslaving. Op latere leeftijd komt er een stiefvader in beeld die het kind zijn haast onmogelijk maakt. Criminaliteit, agressie, geweld, verwaarlozing en mishandeling waren een groot onderdeel in mijn kinderjaren. Op latere leeftijd heeft ook het vaststellen van diagnoses bij mij persoonlijk een grote rol gespeeld in mijn ontwikkeling. Het leven onder spanning, het geen kind kunnen en mogen zijn hebben een grote invloed gehad. Hierin zijn een aantal fases in mijn leven die gezorgd hebben voor een ontwikkeling die heeft bijgedragen aan mijn huidige, positieve, fase van het leven.

Door het niet kwetsbaar kunnen zijn en het verstoppen van mijn persoonlijkheid ben ik altijd stiekem mijzelf geweest. Stiekem jezelf zijn tussen de verwachtingen van alle dag, mijn dubbelleven en hoe ik daar uit kwam!