Academic Forum

Expand your horizons, take time to reflect

De erfenis van Ruud Lubbers *

Wat is de betekenis van voormalig minister-president Ruud Lubbers (1939-2018) voor verleden, heden en toekomst? Prof. dr. Ernst Hirsch Ballin, die Lubbers lange tijd van nabij meemaakte, ziet een duidelijke rode draad in diens veelzijdige loopbaan. Aan de hand daarvan schetst hij in deze speciale lunchlezing de erfenis van Ruud Lubbers voor Nederland en daarbuiten.

Programmainformatie
Datum Donderdag 15 maart 2018
Tijd 13.00-14.00 uur, inloop vanaf 12.30 uur (broodjes aanwezig)
Locatie Zwijsengebouw, Tilburg University
Toegang Vrije toegang
Sprekers Prof. dr. Ernst Hirsch Ballin, universiteitshoogleraar Tilburg University.
Organisatie External and Campus Communication, Academic Forum en Magister JFT | Juribes
Contactpersoon Luc Jeurissen
*Certificaat Deze activiteit kan meetellen voor het certificaat Academic Forum

Veelzijdig man en jonge radicaal

Na het overlijden van de voormalig minister-president Ruud Lubbers is uit alle herinneringen en bespiegelingen op zijn leven een beeld naar voren gekomen van een veelzijdig man. Hij bood de oliecrisis het hoofd als minister van Economische Zaken in de jaren ’70 en voerde bezuinigingen door als premier in de jaren ’80, maar zette ook sociale vernieuwing in gang met zijn derde kabinet, speelde een belangrijke rol in de totstandkoming van het Verdrag van Maastricht, omarmde duurzame ontwikkeling en werkte als Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties. De rode draad in al deze activiteiten begint bij Lubbers’ tijd als ‘jonge radicaal’ in de KVP, stelt Ernst Hirsch Ballin.Wanneer: 15 maart 2018 13:00

Einddatum: 15 maart 2018 14:00