Academic Forum

Expand your horizons, take time to reflect

Hartslagcafé: Het Basisinkomen *

Iedereen gratis geld: optie of utopie? Steeds meer mensen lijken een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen wel te zien zitten. Niet alleen verschillen de motieven hiertoe, grote vraag is of een basisinkomen economisch haalbaar is.

  


Programmainformatie
Datum Donderdag 14 september 2017
Aanvang 20.00- 22.15 uur, inloop 19.30 uur
Locatie Muziekpodium Paradox, Telegraafstraat 62, Tilburg
Toegang 3 euro, studenten gratis op vertoon van studentenkaart. Kaarten te koop via Paradox, studenten kunnen reserveren door een mailtje te sturen naar bartho@paradoxtilburg.nl
Sprekers Met econoom Marcel Canoy (ACM), arbeidseconoom Ronald Dekker (Tilburg University) en Ralf Embrechts (directeur MOM Tilburg) . Presentator is Nathan de Groot.
Contactpersoon Has Klerx
Organisatie Academic Forum (Tilburg University).
Certificaat * Deze activiteit kan meetellen voor het certificaat Academic Forum

Argumenten-festijn

Een onvoorwaardelijk basisinkomen. Sommige voorstanders benadrukken dat we er gelukkiger van worden, of dat het de solidariteit bevordert. Anderen zien vooral een kans om een dure en frustrerende bureaucratie op te doeken. In een keer zouden we een wirwar aan uitkeringen, toeslagen en belastingregels kunnen versimpelen, en nemen we daarmee tevens afscheid van een hoop controlesystemen. Maar ook claims op het delen in onze natuurlijke rijkdom en de angst voor de robotisering van arbeid werken ideeën over een basisinkomen in de hand. Tegenstanders benadrukken vooral de verlammende werking van gratis geld, waarom zou je dan nog werken? Met teveel maatschappelijke freeriders komt de algehele welvaart in gevaar.

Financieel zwart gat?

Grote vraag is of het basisinkomen überhaupt betaalbaar is. Hoewel het een grote sprong in het diepe zou betekenen, er zijn wel verschillende inzichten over te geven.

Het Vertrouwensexperiment

In Tilburg en andere steden zijn recentelijk experimenten opgestart die doen denken aan het basisinkomen. De werking van verschillende varianten wordt onderzocht. Zo ervaart een a-selecte groep bijstandsgerechtigden in Tilburg een regelluwe bijstand. Hoe gedraag je je wanneer je minder achter de broek wordt aangezeten?

Sprekers

Met 

  • Marcel Canoy, econoom en adviseur Autoriteit Consument & Markt (ACM)
  • Ronald Dekker, arbeidseconoom Reflect (Tilburg University)
  • Ralf Embrechts, directeur Maatschappelijke Ontwikkelings Maatschappij (MOM) in Tilburg

Presentator is Nathan de Groot.

Hartslagcafé is een initiatief van Academic Forum (Tilburg University). Wanneer: 14 september 2017 20:00

Einddatum: 14 september 2017 22:15