Academic Forum

Expand your horizons, take time to reflect

Introducing the Netherlands: Patriotism *

De liefde voor het vaderland is een ingewikkelde zaak, waarbij het gaat om een heikel evenwicht tussen de liefde van een bepaald deel van de mensheid en liefde voor de mensheid als geheel. Het vraagt dan ook om volledige betrokkenheid en een kritisch houding. In hoeverre voldoet de Nederlandse vaderlandsliefde aan deze eisen? Hoe verhoudt Nederland zich in dit opzicht tot andere landen? (taal: Engels)

Programmainformatie
Datum Dinsdag 25 september 2018
Tijd 13:00- 14:00 uur (12:45u inloop met koffie en thee)
Locatie Black Box, Esplanade Building, Tilburg University
Toegang Gratis (aanmelden niet nodig)
Spreker Roshnee Ossewaarde-Lowtoo
Taal Engels
Organisatie I*ESN in samenwerking met Academic Forum
Contact Annelieke Koster
*Certificaat Deze activiteit telt mee voor het certificaat Academic Forum

Meer informatie

Meer informatie over dit Engelstalige event op de Engelstalige webpage.Wanneer: 25 september 2018 13:00

Einddatum: 25 september 2018 14:00