Academic Forum

Expand your horizons, take time to reflect

De Spelende Mens *

Van onbeduidend kinderspel tot bitter ernstig spel, de mens is een spelende mens, en spel is de basis voor cultuur. Aldus historicus Johan Huizinga in zijn ‘Homo Ludens’. Een avond vol reflectie en podiumkunst met o.a. cultuuronderzoeker dr. Léon Hanssen, Componiste des Vaderlands Mayke Nas en Slagwerk Den Haag.

Programmainformatie
Datum Dinsdag 30 oktober 2018
Aanvang 20.00- 22.30 uur, inloop 19.30 uur
Locatie Theater De Nieuwe Vorst, Willem II Straat 49, Tilburg
Toegang Studenten € 5,-, standaardtarief € 17,-, vroege vogels € 12,- (tot 30 sept.). Tickets verkrijgbaar via Theater De Nieuwe Vorst en de avondkassa.
Sprekers & spelers Met o.a. cultuuronderzoeker dr. Léon Hanssen, Componiste des Vaderlands Mayke Nas en Slagwerk Den Haag: zie verderop op deze webpagina
Contact Has Klerx
Organisatie Link, De Nieuwe Vorst en Academic Forum (Tilburg University)
*Certificaat Deze activiteit kan meetellen voor het Certificaat Academic Forum.

Spel is de basis voor cultuur

De mens is een spelende mens. Van onbeduidend kinderspel tot bitter ernstig spel, spel is de basis voor cultuur. Aldus historicus Johan Huizinga, 80 jaar geleden in zijn wereldwijd bekende ‘Homo Ludens’ (Spelende Mens), een tijd waarin de vrijheid om te kunnen spelen onder druk stond.

Wat is de maatschappelijke betekenis van deze stelling? Waar wordt er in onze moderne tijd nog flink onbevangen gespeeld? Hoe verhoudt de spelende mens zich tot alledaagse zorgen? Wat blijft er van het spelen over als er ook belangen mee gemoeid zijn? Hoe staat het met het spelelement in de (podium)kunsten?

Sprekers & spelers

Een spannende avond vol podiumkunst, cultuurwetenschap en filosofie. Met bijdragen van sprekers en spelers:

'I Delayed People's Flights By Walking Slowly In Narrow Hallways' by Mayke Nas & Wouter Snoei.

Programma

20.00    Opening performancekunstenaars Ruben Mardulier en Michiel Deprez

20.10    Welkom en introductie door Aad van Nieuwkerk

20.15    Lezing Leon Hanssen

20.45    Slagwerk Den Haag & pianiste Saskia Lankhoorn: Behind the Scenes IV (compositie: Mayke Nas)

21.00    Pauze

21.25    Column Arthur Kok

21.30    Studenten Fontys Academy of Music and Performing Arts o.l.v. Marcel Andriessen: I Delayed People’s Flights By Walking Slowly In Narrow Hallways (compositie: Mayke Nas & Wouter Snoei)

21.50    Panelgesprek met Mayke Nas, Ruben Madulier en Michiel Deprez o.l.v. Aad van Nieuwkerk

22.30    Einde

logo facebook academic forum Zie ook Facebook.

De Spelende Mens is een initiatief van Link, De Nieuwe Vorst en Academic Forum (Tilburg University).


Wanneer: 30 oktober 2018 20:00

Einddatum: 30 oktober 2018 22:30