Academic Forum

Jan Völkel (campusdichter 2016)

Op Nationale Gedichtendag, 28 januari 2016, werd Jan Völkel door jury en publiek verkozen tot Campusdichter van 2016. Jan is een 24 jaar jonge Duitse Research Master student Social and Behavioral Sciences. In de loop van 2016 is de Campusdichter op verschillende evenementen opgetreden met gedichten over het leven op en rondom de campus. Ook trad hij regelmatig samen op met de Tilburgse stadsdichter Martin Beversluis.

Tijdens zijn campusdichterschap heeft Jan met maandelijkse 'Poetry Cafés' geprobeerd op de campus zoveel mogelijk mensen te stimuleren hun eigen creativiteit te ontplooien: ‘Poëzie kan door en voor iedereen geschreven worden.’ Verder organiseerde Jan - in nauwe samenwerking met Academic Forum - bijeenkomsten zoals 'Expression: The Campus Poetry Slam in Tilburg' en de 'Poetry Nightmare', waarmee een bescheiden maar actieve dichtersgemeenschap in Tilburg ontstond.

Jan schrijft over ervaringen, over dubbelzinnigheid, en over zijn interesse voor wetenschap. Soms werd hij ook gevraagd om over actuele onderwerpen of gebeurtenissen op de universiteit te schrijven. Gedurende het jaar heeft hij vaak moeite gehad met het vinden van de juiste balans tussen enerzijds metaforische vrijheid en anderzijds feitelijkheid in zijn poëtische geschriften, maar de vele ontmoetingen met zijn medeschrijvers heeft zijn kijk op het schrijven verrijkt en het jaar als campusdichter tot een geweldig leuke en leerzame ervaring gemaakt.

Optredens & evenementen: een overzicht (English)>>

Gedichten

Bekijk één van de gedichten waarmee Jan Völkel de titel Campusdichter 2016 won, Campus Life':


Gedichten

My Friend and I
Doubts of a (Grown-Up) Child
My biggest fear
Searching and Guessing