Academic Forum

Certificaat Academic Forum 2018 – 2019

Ben je student aan Tilburg University, en wil jij op je CV aantonen dat je werk maakt van je brede academische nieuwsgierigheid? Overtuig je toekomstige werkgever van jouw interesse in actuele thema’s, verrassende perspectieven en verdiepende lagen met het Certificaat Academic Forum 2018-2019!

Certificaat

  • Je bent student aan Tilburg University.
  • Meld je aan voor het Certificaat 2018-2019 via het inschrijfformulier!  (aanmelding via het formulier is voorwaarde voor deelname aan het certificaat). De inschrijving  voor dit cursusjaar is gesloten: de inschrijving voor  het cursusjaar 2019-2020 is nog niet opengesteld;
  • Bezoek in het studiejaar 2018-2019  tenminste 5 daartoe geselecteerde (*) events van Academic Forum;
  • Registreer je bij elk event middels het tonen van je University card (studentenkaart) bij de ingang tot een event. Je wordt geacht het gehele event bij te wonen;
  • Verslag. Schrijf van elk van die 5 events in 130 tot 170 woorden wat je m.b.t. de inhoud ervan hebt geleerd. Het complete verslag dient uiterlijk 1 juli 2019 (voor 9.00u) te zijn ingeleverd via academicforum@tilburguniversity.edu, o.v.v. verslag t.b.v. 'verslag Certificaat Academic Forum'. Het verslag moet in eigen woorden zijn geformuleerd, kopiëren is taboe.

    De ingediende verslagen zullenuiterlijk 15 juli 2019 beoordeeld worden, waarna bij positieve beoordeling het certificaat z.s.m. beschikbaar wordt gesteld.

Het certificaat is een initiatief van Academic Forum (Tilburg University), bedoeld om een bredere bewustwording en persoonlijke ontwikkeling bij studenten van de universiteit te stimuleren. Het certificaat is geen onderdeel van het reguliere onderwijsprogramma (geen studiepunten), maar wil hierop wel een aanvulling zijn door actuele thema’s aan de orde te laten komen. Wanneer aan de hierboven weergegeven voorwaarden positief is voldaan, wordt aan het einde van het collegejaar een certificaat (hard copy) uitgereikt als bewijs van je brede academische belangstelling tijdens je studie aan Tilburg University. Het certificaat is gratis, en behoudens uitzonderingen geldt dat ook voor de entree tot de events.

Academic Forum agenda

Eerstvolgende events die mee kunnen tellen voor het certificaat: zie Agenda (events met *) !

De agenda wordt doorlopend geüpdatet: check deze regelmatig, en/of schrijf je in voor de nieuwsbrief en/of vind ons leuk op Facebook!