Academic Forum Tilburg University

Certificaat Academic Forum

Ben je student aan Tilburg University, en wil jij op je CV aantonen dat je werk maakt van je brede academische nieuwsgierigheid? Overtuig je toekomstige werkgever van jouw interesse in actuele thema’s, verrassende perspectieven en verdiepende lagen met het Certificaat Academic Forum 2019-2020!

Vanwege de annulering van onze reguliere events i.v.m. het coronavirus, vind je verderop op deze pagina een lijst met vervangende online events die ook kunnen meetellen voor het certificaat.

Certificaat

  • Je bent student aan Tilburg University.
  • Online aanmelding voor het certificaat is voorwaarde voor deelname aan het certificaat. Inschrijven voor het seizoen 2019/2020 is niet meer mogelijk.
  • Bezoek in het studiejaar 2019-2020  tenminste 5 daartoe geselecteerde (*) events van Academic Forum;
  • Registreer je bij elk event middels het tonen van je University card (studentenkaart) en het plaatsen van je naam op de registratielijst  bij de ingang tot een event. Je wordt geacht het gehele event bij te wonen;
  • Verslag. Schrijf van elk van die 5 events in 130 tot 170 woorden wat jij m.b.t. de inhoud ervan hebt geleerd. (Het gaat ons niet zozeer om een samenvatting van de bijeenkomst. Liever horen we wat je ervan vond. Of het je aan het denken heeft gezet. Of het aan je verwachtingen voldeed en waarom wel of niet. Etc.) Het complete verslag - met daarin de vijf tekstjes over de door jou geselecteerde  events - dient uiterlijk 1 juli 2020 (voor 9.00 uur) te zijn ingeleverd via academicforum@tilburguniversity.edu, o.v.v. verslag t.b.v. 'verslag Certificaat Academic Forum'. Het verslag moet in eigen woorden zijn geformuleerd, kopiëren is taboe.
  • De ingediende verslagen zullen uiterlijk 15 juli 2020 beoordeeld worden, waarna bij positieve beoordeling het certificaat z.s.m. beschikbaar wordt gesteld.

Het certificaat is een initiatief van Academic Forum (Tilburg University), bedoeld om een bredere bewustwording en persoonlijke ontwikkeling bij studenten van de universiteit te stimuleren. Het certificaat is geen onderdeel van het reguliere onderwijsprogramma (geen studiepunten), maar wil hierop wel een aanvulling zijn door actuele thema’s aan de orde te laten komen. Wanneer aan de hierboven weergegeven voorwaarden positief is voldaan, wordt aan het einde van het collegejaar een certificaat (hard copy) uitgereikt als bewijs van je brede academische belangstelling tijdens je studie aan Tilburg University. Het certificaat is gratis, en behoudens uitzonderingen geldt dat ook voor de entree tot de events.

Online lezingen en debatten

Omdat voor de rest van het seizoen 2019/2020 alle reguliere events zijn geannuleerd hier een alternatieve lijst met online events waaruit je kunt kiezen om te voldoen aan de criteria voor het Academic Forum certificaat. Elke video hieronder telt als een event. De voorwaarden en het proces van het certificaat blijft verder hetzelfde, zie hierboven.

 

De agenda wordt doorlopend geüpdatet: check deze regelmatig, en/of schrijf je in voor de nieuwsbrief en/of vind ons leuk op Facebook!