com.gxwebmanager.gxpublic.digitalassetmanager.domain.AltTextImpl@783dc813
com.gxwebmanager.gxpublic.digitalassetmanager.domain.AltTextImpl@388a57b0
com.gxwebmanager.gxpublic.digitalassetmanager.domain.AltTextImpl@b1ee402f

Academic Forum

Expand your horizons, take time to reflect

Training kritisch denken - Introductie Visual Thinking Strategies (VTS) *

Kritisch kijken, denken en goed beargumenteerd jouw visie bepleiten. Het zijn skills die je de rest van je leven kunt gebruiken. Vaardigheden die je nu naast je studie kunt leren via een serie bijeenkomsten Visual Thinking Strategies (VTS) door Academic Forum.

Programmainformatie
Datum Nog niet vastgesteld voor 2018: wordt binnenkort bekendgemaakt
Aanvang nntb
Locatie nntb
Doelgroep Studenten en docenten Tilburg University. Aanmelden verplicht (zie 'Inschrijving').
Inschrijving Inschrijven voor 2018 is nog niet mogelijk (volgt binnenkort)
Geïnteresseerden voor een volgende editie kunnen dit kenbaar maken bij Ingemarie Sam.
Sprekers David Janssens (Liberal Arts & Sciences), Adelijn van Huis (trainer VTS Nederland)
Contactpersoon Ingemarie Sam
Organisatie Academic Forum (Tilburg University)
*Certificaat Deze activiteit kan meetellen voor het Certificaat Academic Forum. Let op: de gehele training geldt als één bijeenkomst (voorwaarde is het volgen van minstens drie van de vier trainingssessies).

Wetenschappelijk onderzoek

Academic Forum van Tilburg University biedt VTS als eerste Nederlandse universiteit aan al haar studenten. Het programma loopt al 25 jaar in de Verenigde Staten en is daar uitgebreid wetenschappelijk onderzocht. Momenteel maken zestig medische opleidingen in de VS er gebruik van. Het is verplichte kost voor Yale- en Harvard studenten. Ook in Ierland is het programma geïntroduceerd om geneeskundestudenten te leren observeren en diagnosticeren.

Hoe werkt VTS?

Met een kleine groep bekijk je een kunstwerk. Wat zie je? En wat ziet je buurman? De trainer zorgt ervoor dat iedereen de ruimte krijgt om de eigen visie en associaties te benoemen. Je kijkt zelf en door de ogen van de ander. Zo leer je dat je eigen visie er mag zijn, net als die van een ander. En dat we allemaal vanuit ons eigen brein naar kunst kijken. Dat doen we overigens niet alleen naar kunst, maar ook naar een patiënt, een rechtszaak of een bedrijf. Door nauwkeurig, rustig en samen te kijken, zie je meer.

Je leert:

  • Beter inleven in een ander, elkaars wereld instappen;
  • Argumenteren op basis van feitelijke bewijsvoering, met lef;
  • Verbanden zien en details onderscheiden in complexe informatie;
  • Speculatief denken en meerdere mogelijkheden zien;
  • Herzien of uitbreiden van mening op basis van argumenten;
  • Leren geduldiger te zijn, meer tijd nemen voor contemplatie en analyse, uitstellen van oordeel.

Visual Thinking Strategies is in de jaren 90 ontwikkeld door Philip Yenawine, destijds hoofd educatie van het MOMA in New York, en Abigail Housen, cognitief psycholoog en onderzoeker aan de universiteit van Harvard. De aanleiding was de constatering dat bezoekers van het museum zich uitstekend vermaakten maar vrijwel niets onthielden van wat ze te horen hadden gekregen tijdens een rondleiding. De innovatieve methodiek die Housen had ontwikkeld voor het meten van esthetische ontwikkeling en de vertaling daarvan naar educatie vormt de basis van VTS. De afgelopen tien jaar is de methodiek verder verfijnd door onderzoek en praktijkervaring. In de VS wordt VTS al jarenlang met succes toegepast op veel scholen, universiteiten en in musea. Ook in Nederland werken inmiddels al enkele scholen met  VTS. Beeldende kunst wordt in Nederland sinds anderhalf  jaar ook gebruikt in een methode voor het verbeteren van analyseren en diagnosticeren, als onderdeel van de opleidingen Geneeskunde bij onder meer Erasmus MC en Radboud.

Deze training is een initiatief van Academic Forum (Tilburg University).Wanneer: 01 juni 2017 14:45

Einddatum: 01 juni 2017 16:30