Academic Forum

Hartslagcafé - 1969: Tussen Droom en Daad*

Datum: Tijd: 20:00 Locatie: Muziekpodium Paradox, Tilburg

Precies vijftig jaar geleden bezetten studenten de toenmalige Katholieke Hogeschool Tilburg, nu bekend als Tilburg University. Op veelzijdige wijze wordt de studentenopstand van 1969 in herinnering gebracht. Wat waren de idealen, de frustraties, wat bracht de actie teweeg? En: waartoe heeft het uiteindelijk allemaal geleid?

Kaarten (Paradox)

Standaard 3 euro, via Paradox. Studenten gratis op vertoon van studentenkaart. Studenten kunnen via Bartho@paradoxtilburg.nl een kaartje reserveren. Zie ook Facebook.

Studentenopstand '69

Precies vijftig jaar geleden bezetten studenten de toenmalige Katholieke Hogeschool Tilburg, nu bekend als Tilburg University. Het was een schok, voor bestuurders, voor veel studenten. Het werd een roemruchte bezetting, de eerste in universitaire Nederland en door weinigen in het katholieke Zuiden voorzien. Het Hartslagcafé blikt op 29 april in de Paradox terug op de studentenopstand van 1969.

Hartslagcafé - 1969: Tussen Droom en Daad

Bezetting universiteit(en) voor meer medezeggenschap

Tilburg stond op 28 april 1969 aan de wieg van een massale opstand in universitair Nederland. Het begon met de bezetting van de telefooncentrale, uit ongenoegen over een tekort aan bestuurlijke medezeggenschap. Het besluit van het bestuur hierop om de hogeschool te sluiten riep van links tot rechts zoveel weerstand op dat de bezetting tot ongekende proporties uitgroeide. Na tumultueuze dagen eindigde de bezetting in Tilburg op 6 mei, met zicht op een aanmerkelijk grotere rol voor studenten in het universitaire bestuur. Nadat ook in andere universiteitssteden bezettingen en acties plaatsvonden besloot het kabinet al snel om de bestuursstructuur van de universiteiten ingrijpend te wijzigen.

Betekenis een halve eeuw later

In dit Hartslagcafé roepen we dit historische studentenprotest in herinnering en gaan we op zoek naar de betekenis, een halve eeuw later. Inleidende woorden over de cultuur van eind jaren zestig zijn er van Geert Buelens, hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde in Utrecht (UU). In 2018 publiceerde hij een zeer uitgebreide cultuurstudie onder de titel ‘De Jaren Zestig’. Onder meer voormalig studentbezetter Frans Godfroy licht de drijfveren en gebeurtenissen van toen toe. Godfroy publiceerde in 2013 samen met anderen over de studentenbezetting in het boek ‘1969, Opstand in het Zuiden’.

Protestgeneratie en opkomende popcultuur

De protestgeneratie viel ook in artistiek opzicht op, vooral muzikaal. De ‘soundtrack’ van die jaren klinkt nog altijd via tal van populaire protestsongs. In Tilburg vond de opkomende popcultuur bovendien een rijke voedingsbodem. De kiemen voor bijvoorbeeld 013 en de rockacademie zijn eind jaren zestig gelegd. Met Fons van Iersel en Zjef Naaijkens, mensen van het eerste uur van de Tilburgse popscene, reconstrueren we de eerste ontwikkelingen en gaan we na of in de huidige popcultuur nog sporen zijn te vinden van de idealen van toen.

Tentoonstelling en muziek

Voor deze gelegenheid worden panelen uit de tentoonstelling ‘1969, de bezetting’ in de Paradox getoond. Muzikale introductie en intermezzo’s worden verzorgd door De Fanfaretten, aangevoerd door Zjef Naaijkens, met leden van de voormalige RK Veulpoepers en de Fanfare van de Eeuwigdurende Bijstand.

Presentator is Ralf Bodelier.

Algemeen

Dit Tilburg University Hartslagcafé wordt georganiseerd door Academic Forum (Tilburg University), in samenwerking met het project Academisch Erfgoed.
Naar aanleiding van de studentenbezetting van ’69 wordt naast deze avond tevens een middagsymposium georganiseerd met het thema ‘Iedereen bestuurder’. Deze vindt plaats op 2 mei op de universiteit, meer informatie via Academic Forum.

Contact: Has Klerx (Academic Forum)

*Voor studenten aan Tilburg University kan dit programma meetellen voor het certificaat Academic Forum.