Hartslagcafe - De staat van het Westen

Hartslagcafé: De staat van het Westen

Datum: Tijd: 20:00 Locatie: Muziekpodium Paradox, Telegraafstraat 62, Tilburg

Op geheel eigen wijze analyseert historicus Maarten van Rossem de staat van het Westen. Zijn waarden zoals waarheid, democratie en rechtvaardigheid nog altijd leidend? En weet het Westen geopolitiek nog wel een vuist te maken? (taal Nederlands / Certificaat*)

Foto © 4.0 Richard Broekhuijzen

Tijd: 20.00-22.00 uur (zaal open vanaf 19.30u). Zie ook Facebook.
Entree standaard € 5,- voor iedereen!
Alleen voorverkoop via de site van Paradox, en vol is vol (let op: eerder gekochte kaarten voor 9 april blijven geldig voor 10 sept.) . Zie ook website Paradox.

Tickets

Nieuws in historisch perspectief

Alles kan aan de orde komen: spanningen binnen en aan de grenzen van Europa, de gevolgen van het Corona-virus en de strijd om het Amerikaanse presidentschap. Aan de hand van de actualiteit en in het licht van de geschiedenis analyseert Van Rossem op geheel eigen wijze de ontwikkelingen die we doormaken.

Soft & hard power

Onderliggende vraag is of de Westerse waarden zoals waarheid, democratie en rechtvaardigheid nog wel zo breed gedeeld worden, en of die voldoende worden gewaarborgd in onze instituties? Tevens kijken we naar de geopolitieke context. Vormt het Westen nog altijd een krachtig blok ten opzichte van grootmachten China en Rusland? Of lijdt Het Westen onder interne verdeeldheid en opportunisme?

Vertrouwen in Instituties

Deze avond vindt plaats in het kader van het seizoenthema ‘Vertrouwen in Instituties’. Voor een weerbare samenleving is het nodig dat waardevolle instituties met haar tijd meegaan en dat deze vertrouwen blijven genieten van de mensen die het aangaan. Instituties geven vorm aan gedeelde waarden en zijn continue onderwerp van discussie, ook in internationaal verband. Zijn de instituties die het Westen vormgeven nog altijd bij de tijd?

Algemeen

Het Hartslagcafé is een initiatief van Academic Forum van Tilburg University.

Contact: Has Klerx (Academic Forum)

* Voor studenten aan Tilburg University kan dit programma meetellen voor het certificaat Academic Forum.