Night University 2018 header image

Let op de generatiekloof

Night Talk: Economische vooruitgang leidt tot meer zelfexpressie en -ontplooiing. European Value Studies doet elke negen jaar onderzoek naar deze postmaterialisme-thesis. Daaruit blijkt dat jongeren de afgelopen jaren juist conservatiever zijn geworden.

Hoor meer over de verschillen tussen generaties in hun waarden en opvattingen over bijvoorbeeld de sekseverschillen, politiek en religie. Met sociologen Tim Reeskens, Loek Halman en Inge Sieben.


Taal: Nederlands

Organisatie: European Value Studies en Versot

Locatie: Simon Z31

Wanneer: 16 november 2017 21:00

Einddatum: 16 november 2017 21:45