Night University 2018 header image

Nostalgie en popmuziek

Night Talk: Popmuziek is vernieuwend, misschien wel het meest vernieuwende cultuurgoed. Tegelijkertijd grijpt popmuziek continu terug naar het verleden.

Als je naar de jaarlijkse Top2000 luistert, waan je je decennia terug. En veel hedendaagse muziek grijpt/plukt/sampled met volle overtuiging uit het verleden. Party’s met muziek uit de jaren 70, 80, 90 en sinds kort ook 00 worden druk bezocht. Welke rol speelt nostalgie in de popmuziek en in hoeverre tast dit vernieuwing aan? Welke ambivalente rol speelt de jeugd hierbij? En is vernieuwende muziek problematisch? Socioloog Bram Peper geeft antwoord op deze en meer vragen.


Taal: Nederlands

Organisatie: Versot

Locatie: Simon Z31

Wanneer: 16 november 2017 22:15

Einddatum: 16 november 2017 23:00