Night University 2018 header image

TEP Talk door Meindert Flikkema: De universiteit als baken van humaniteit

Night Talk: Is de moderne universiteit niet een publicatiefabriek met een shine-missie geworden? Zou het niet een community of learners moeten zijn, waarin niet output, maar voortgang centraal staat?

Waar zorg is voor elkaar? Waar het fundament wordt gelegd voor een humaan bestaan voor iedereen. Een universiteit die het neo-liberale project vervangt door een sociaal-existentiële transitie. Dat is mijn idee van de universiteit met toekomst: een baken van humaniteit”, aldus Meindert Flikkema.

In deze eerste TEP Talk zal Meindert Flikkema in 13 minuten uit de doeken doen waarom de universiteit volgens hem een ‘baken van humaniteit’ moet zijn.

Flikkema is econometrist en als UHD verbonden aan de VU. In 2015 won hij de eerste Van der Duijn Schouten Onderwijsprijs van de VU en in 2016 werd hij genomineerd voor de Landelijke Docent van het Jaar-verkiezing vna het ISO. Hij is samensteller van Sense of Serving, waarin hij en andere auteurs een pleidooi houden voor Bildung.

Uiteraard is na afloop van Flikkema’s pleidooi ruimte voor discussie.

Flikkema heeft zijn pleidooi uiteengezet in het pamflet ‘Beacon of Humanity’. Na afloop van de TEP Talk zal hij deze ter beschikking stellen aan de deelnemers.Taal: Nederlands

Organisatie: Projectgroep Tilburg Educational Profile

Locatie: Dante Z4

Wanneer: 16 november 2017 20:45

Einddatum: 16 november 2017 21:30