Academic Forum Tilburg University

Over Academic Forum

Academic Forum is dé plaats voor uitwisseling en verdieping van actuele zaken die er in wetenschap, samenleving en mensenlevens toe doen.

Uitgangspunt

De universiteit is meer dan een plak waar academische kennis en vaardigheden worden ontwikkeld. Academische vorming houdt meer in dan enkel kennisoverdracht. Minstens zo belangrijk is het vormen van jonge mensen om verantwoordelijke posities in de maatschappij in te nemen. Met oog voor het algemeen belang en met gevoel voor wie ze zijn en waarvoor ze staan.

Concrete invulling

Wat hoort bij een dergelijk uitgangspunt?

  • Een onafhankelijke en interdisciplinaire blik op actuele maatschappelijke vraagstukken.
  • Een blik die leidt tot verdiepende inzichten in de wereld en de verhouding van de mens tot de wereld.
  • Het in de volle breedte stimuleren van talenten.
  • En volop ruimte bieden voor ontmoeting van verschillende culturen en religies. Voor reflectie en voor levensbeschouwing.