Academic Forum

Over ons

Academic Forum is dé plaats voor uitwisseling en verdieping van actuele zaken die er in wetenschap, samenleving en mensenlevens toe doen. Uitgangspunt: de universiteit is méér dan een plek waar academische kennis en vaardigheden worden ontwikkeld. Academische vorming houdt méér in dan enkel kennisoverdracht. Minstens zo belangrijk is het vormen van jonge mensen om verantwoordelijke posities in de maatschappij in te nemen. Met oog voor het algemeen belang en met gevoel voor wie ze zijn en waarvoor ze staan.

English

Concrete invulling

Wat hoort bij een dergelijk uitgangspunt? Een onafhankelijke en interdisciplinaire blik op actuele maatschappelijke vraagstukken. Een blik die leidt tot verdiepende inzichten in de wereld en de verhouding van de mens tot de wereld. Het in de volle breedte stimuleren van talenten. En volop ruimte bieden voor ontmoeting van verschillende culturen en religies. Voor reflectie en voor levensbeschouwing.

Events

Academic Forum organiseert boeiende lezingen, verrassende symposia,  en levendige debatten rondom wetenschappelijke, maatschappelijke en levensbeschouwelijke kwesties. We zijn niet alleen actief op de campus, we bevorderen ook het academisch klimaat in de stad en valoriseren kennis en expertise in de regio.

Daartoe werken we samen met wetenschappers en afdelingen van Tilburg University, studie- en studentenverenigingen aan de universiteit, en met partners in de regio Tilburg en daarbuiten.

Nieuwsgierig naar ons volledige programma? Bekijk dan onze agenda, of ga naar Facebook (hier ook een overzicht van voorbije events).

Samenwerken

Onze activiteiten richten zich in het bijzonder op studenten, maar ook universitaire medewerkers en andere belangstellenden zijn meer dan welkom om deel te nemen. Hebt je een idee of wil je met ons samenwerken? Laat het ons hier weten.

Samenwerkingspartners

Raad van Advies

Academic Forum wordt geadviseerd door een Raad van Advies van Tilburg University.

Contact: tel +31 (0)13 - 466 3217, academicforum@tilburguniversity.edu.

De Raad van Advies over het belang van Academic Forum >>
Leden RvA 2018-2019 >>