Academic Forum

Expand your horizons, take time to reflect

Over ons

Academic Forum is dé plaats voor uitwisseling en verdieping van actuele zaken die er in wetenschap, samenleving en mensenlevens toe doen. Uitgangspunt: de universiteit is méér dan een plek waar academische kennis en vaardigheden worden ontwikkeld. Academische vorming houdt méér in dan enkel kennisoverdracht. Minstens zo belangrijk is het vormen van jonge mensen om verantwoordelijke posities in de maatschappij in te nemen. Met oog voor het algemeen belang en met gevoel voor wie ze zijn en waarvoor ze staan.

Concrete invulling

Wat hoort bij een dergelijk uitgangspunt? Een onafhankelijke en interdisciplinaire blik op actuele maatschappelijke vraagstukken. Een blik die leidt tot verdiepende inzichten in de wereld en de verhouding van de mens tot de wereld. Het in de volle breedte stimuleren van talenten. En volop ruimte bieden voor ontmoeting van verschillende culturen en religies. Voor reflectie en voor levensbeschouwing.

Activiteiten

Academic Forum organiseert symposia, debatten en kleinschalige uitwisselingen rondom wetenschappelijke, maatschappelijke en levensbeschouwelijke kwesties. Thema's van de bijeenkomsten houden verband met vier domeinen: 'Ethics of science', 'Reflection on life', 'Science & society' en 'Cultural diversity'. Bovendien treedt Academic Forum op als sparringpartner en adviseur, in het bijzonder waar het gaat om kwesties op het snijvlak van waarden en wetenschap. We zijn niet alleen actief op de campus, we bevorderen ook het academisch klimaat in de stad en valoriseren kennis en expertise in de regio.

Nieuwsgierig naar ons volledige programma? Bekijk dan onze agenda .

Samenwerken?

Onze activiteiten richten zich in het bijzonder op studenten, maar ook universitaire medewerkers en andere belangstellenden zijn meer dan welkom om deel te nemen. Hebt u een idee of wilt u met ons samenwerken? Laat het ons hier weten.

Academic Forum werkt samen met o.a.:

Image Academic Forum interne partners Image Academic Forum studentenpartners Image Academic Forum externe partners