Academic Forum

Perfect imperfect

Op universiteiten wordt in de regel gestreefd naar excellentie en perfectie. Maar is perfectie wel een goed doel om na te streven? Het leven is immers niet perfect. Als perfectie het streven is, kan dat bijna alleen maar teleurstellingen opleveren. Het alsmaar streven naar perfectie legt soms ook een te grote druk op studenten. Bovendien geldt: zonder fouten geen vooruitgang.

Academic Forum wil met dit thema, waar we dit jaar meerdere events aan wijden, nieuw licht op (het streven naar) perfectie werpen. In deze relativerende programmareeks wordt daarom de imperfectie wordt gevierd.

Is het niet zo dat in imperfectie ook een bepaalde schoonheid schuilt? Volgens de Japanse leer Wabi-sabi, zit schoonheid zelfs juist in dat wat imperfect is. De kern is dat niets perfect is en niets ooit af is. Maar ook het accepteren van de natuurlijke levenscyclus hoort erbij: weten dat niets voor altijd is en dat dat helemaal oké is.

Accepteren van imperfectie en het bespreekbaar maken van fouten kan stressverlagend werken. Zo bekeken kan deze reeks waarin het ook gaat om zoiets als ‘levenskunst’ zelfs een positieve bijdrage leveren aan de mentale gezondheid van de deelnemers.

Het eerste event in deze reeks is How to survive in Academia. Een programma over imperfectie in de wetenschap/wetenschapper in samenwerking met het Tilburgs Promovendi Platform.