Night University 2019 algemeen

Wie verleidt ons, God, satan of wijzelf?

Datum: Tijd: 20:15 Locatie: DZ-3, Dante building

NIGHT TALK - Satan, verleiding en verslaving tonen aan dat we minder autonoom zijn dan we misschien denken. Het kwaad als quasi-exterioriteit is mogelijk een meer oprechte existentiële ervaring. (taal: Engels)

‘Leid ons niet in verzoeking / bekoring’. Deze bekende bede uit het Onze Vader kent twee visies op het kwaad. Bij verzoeking wordt eigenlijk al gezegd dat het fout is. Bekoring lijkt meer de notie van bekoorlijk te suggereren, dus iets moois.

In beide gevallen kiezen wij moderne mensen liever voor een autonoom mensbeeld: ik bepaal zelf wat juist is. Dit mensbeeld in radicale zin opgevat kent geen kwaad, want waarom zou ik voor het kwade kiezen? Anders gezegd, als ik ervoor kies, kan het geen kwaad zijn.

Het is wel duidelijk dat dit autonome mensbeeld heel wat onder de tafel werkt: satan, verslaving, verleiding, heeft heel wat meer te bieden. Maar zijn we dan nog wel zelf verantwoordelijk? In zijn lezing zal theoloog prof. Marcel Poorthuis uitgaan van het kwaad als quasi-exterioriteit.


Meer details