Warandelezing 2019

*Geannuleerd* Science Café - Barre tijden voor de biodiversiteit

Datum: Tijd: 20:00 Locatie: Muziekpodium Paradox, Telegraafstraat 62, Tilburg

Het Science Café Tilburg heeft besloten om de lezing van donderdag 12 maart niet door te laten gaan.

Naar aanleiding van de oproep van de burgemeesters van Noord-Brabant aan alle burgers om eigen verantwoordelijkheid te nemen voor sociale terughoudendheid en op die manier de verspreiding van het virus te beperken, heeft de universiteit aan ons gevraagd om kritisch te kijken naar het al dan niet door laten gaan van evenementen. Wij hebben besloten om dit event uit te stellen tot nader order. Er wordt naar gestreefd een nieuwe datum voor dit event vast te stellen.

Check onze website, nieuwsbrief en Facebook voor updates.
Zie ook voor meer info: Science Café Tilburg.

Tilburg University volgt de ontwikkelingen rond het coronavirus op de voet en verwijst voor updates naar  de website tilburguniversity.edu/coronavirus.

  

Wil je ook op de hoogte blijven van Academic Forum?