Warandelezing 2019

Science Café: Barre tijden voor de biodiversiteit*

Datum: Tijd: 20:00 Locatie: Muziekpodium Paradox, Telegraafstraat 62, Tilburg

In de afgelopen decennia is wereldwijd - ook in Nederland - de biodiversiteit dramatisch afgenomen. Dit komt mede door ons landgebruik en dan met name de intensieve landbouw. Kunnen we het tij nog keren? (taal: Nederlands)

Tijd: 20.00-22.30 uur (zaal open 19:30u). Zie ook Science Café Tilburg en Facebook.
Toegang: €3  Reserveren & betaling via Paradox (of contant aan de zaal). Studenten en bibliotheekleden gratis op vertoon van hun pas; reserveren kan via mail naar bartho@paradoxtilburg.nl .

Biodiversiteit: tijd voor een andere landbouw?

De afname in biodiversiteit in Nederland is onder andere zichtbaar in de grote teruggang van het aantal insecten. Wereldwijd zijn de cijfers nog verontrustender: niet eerder in de geschiedenis van de mens werden zoveel soorten planten en dieren met uitsterven bedreigd. Dit komt mede door ons landgebruik en dan met name de intensieve landbouw. Inmiddels lijkt het besef langzaam door te dringen dat onze voedselproductie anders moet. Kunnen we het tij nog keren? En hoe moet een nieuwe landbouw eruitzien die zich in harmonie met de natuur kan ontwikkelen?

Frank Berendse

In het Science Café van 12 maart 2020 spreekt Frank Berendse (Universiteit Wageningen) in Paradox over dit zeer actuele onderwerp. Berendse is emiritus hoogleraar in de plantenecologie en natuurbeheer en bij uitstek deskundig op het terrein van de biodiversiteit.

Huismuzikant WiWa zorgt voor een toepasselijk lied en Ward Deckers leidt zoals vanouds de avond in goede banen.

Algemeen

Deze avond wordt georganiseerd door Science Café Tilburg i.s.m. Academic Forum.

Contact: Has Klerx (Academic Forum)

* Voor studenten van Tilburg University kan het meetellen voor het Academic Forum certificaat.

 

Wil je ook op de hoogte blijven van Academic Forum?