Academic Forum

Expand your horizons, take time to reflect

Campusdichter: cultuur op de campus concreet en zichtbaar maken

Over de campusdichter

Jaarlijks wordt binnen Tilburg University een student of medewerker benoemd tot campusdichter. In de afgelopen jaren heeft de campusdichter zich uitgesproken over het campusleven, studie en wetenschap, over actuele thema's uit de samenleving, over emoties, over het leven. De campusdichter maakt daarmee cultuur op de campus heel concreet en zichtbaar. Het campusdichterschap biedt daarmee een platform aan nieuw ontluikend literair talent. Dit laat zien dat Tilburg University haar culturele en maatschappelijke missie serieus neemt. 

Als organisator wil Academic Forum de campusdichter graag een breed podium bieden en hem of haar vaak aan het woord laten komen, bijvoorbeeld de opening van het Academisch Jaar, de Nieuwjaarsreceptie en de Diesviering. Daarnaast mag de campusdichter bij actuele gebeurtenissen die zich in de stad, het land of de wereld voordoen, niet ontbreken. Hetzelfde geldt voor (studiegerelateerde) bijeenkomsten vanuit een faculteit of interdisciplinaire programma's van Academic Forum.

Daarnaast is het inmiddels traditie dat de campusdichters samenwerken met de Tilburgse stadsdichters. Ze worden gevraagd voor optredens tijdens de Tilburgse boekenweekmanifestaties en literaire avonden, in de bibliotheek en tijdens debatavonden. Zo maken de campusdichters de Tilburgse universiteit op een heel andere manier, via de poëzie, zichtbaar in de stad.Jan Volkel

De huidige campusdichter is Jan Völkel.  

Contact: campuspoettiu@gmail.com

Voor meer info: zie Facebook.


My Friend and I

My Friend and I:

My friend and I would like to play soccer.
They say, he can, but you can’t because you are white.

My friend and I would like to study math.
They say, she can, but you can’t because you are male.

My friends and I would like to have sex.
They say, they can, but you can’t because you are smart.

My friend and I would like to leave the church.
They say, she can, but you can’t because you are straight.

My friends and I would like to live in the Netherlands.
They say, she can, but you can’t because you are from (Belgium) Syria.