Academic Forum

Vertrouwen in instituties

Piepend en krakend verandert de inrichting van de samenleving. Zowel de verhoudingen tussen instituties en samenleving als de instituties zelf transformeren continu.

Voor een weerbare samenleving is het nodig dat waardevolle instituties met haar tijd meegaan en dat deze vertrouwen blijven genieten van de mensen die het aangaan. Soms veranderen de publieke waarden die aan de instituties ten grondslag liggen, soms zijn het externe ontwikkelingen die tot aanpassing nopen. In onze geïndividualiseerde, vernetwerkte en populistisch georiënteerde tijd staan vele instituties voor de uitdaging relevant te blijven.

In dit project willen we een inventarisatie maken van de kernelementen van de verschillende instituties, van het vertrouwen die deze instituties genieten en van de kansen en pijnpunten die met de veranderende tijden gepaard gaan. Wat zijn de belangrijkste institutionele vraagstukken voor het komend decennium? We richten ons op de belangrijkste instituties die we in Nederland kennen, maar die tevens herkenbaar zijn voor de Westerse samenleving en voor onze Europese context: de wetenschap, de media, de kerk, de democratie, de rechtsstaat, de verzorgingsstaat, het huwelijk, de kunstwereld, het internet, het bankwezen, etc. etc.

Via deze webstek brengen we de geplande activiteiten en eventuele publicaties rondom dit jaarthema bijeen. Het eerst programma in dit kader is het Hartslagcafé van 19 september over ‘Vertrouwen in de Journalistiek’.