Warandelezing 2019

Warandelezing 2019: Koos Biesmeijer over Biodiversiteit*

Datum: Tijd: 19:30 Locatie: DZ-2, Dante building, Tilburg

Krimpende biodiversiteit bedreigt menselijk leven waarschuwt onderzoek. Wereldwijd - ook in Nederland - verdwijnen grote aantallen soorten. Hoe kunnen we het tij keren? Koos Biesmeijer is de spil in een netwerk van maatschappelijke partners en bedrijven dat werkt aan biodiversiteitsherstel. (taal: Nederlands)

Tijd: 19.30-21.00 uur.   Toegang is gratis.
Ontvangst met koffie & thee vanaf 19.00 uur. Na afloop borrel.

Verlies van biodiversiteit

Planten- en diersoorten op aarde nemen in zo'n rap tempo af, dat ook het menselijk leven wordt bedreigd. Dat komt naar voren uit een groot wetenschappelijk onderzoek naar de biodiversiteit op aarde van Ipbes, een aan de Verenigde Naties gelieerde organisatie. Een miljoen van de naar schatting acht miljoen soorten worden de komende decennia met uitsterven bedreigd. Het uitsterven gaat nu tientallen tot honderden keren sneller dan gemiddeld de afgelopen tien miljoen jaar.

Gevolg van menselijk handelen

Het verlies van biodiversiteit is een "direct gevolg van menselijk handelen", stellen de onderzoekers. De oorzaken zijn veranderingen in het gebruik van land en zee, uitbuiting van organismes, vervuiling en klimaatverandering.
Ook in Nederland is de stand van de biodiversiteit ronduit slecht, met grote aantallen soorten die vrijwel verdwenen zijn en steeds minder plekken waar soorten in grote aantallen en gezonde populaties voorkomen.

Sprekers

  • Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur Naturalis Biodiversity Center Leiden
  • Co-referent: Rik Grashoff (GroenLinks), gedeputeerde provincie Noord-Brabant voor Natuur, Water en Milieu

Warandelezing

De Warandelezing heeft een traditie gebouwd rond het thema duurzaamheid. Het doel van de Warandelezing is het bevorderen van gesprekken over duurzaamheidsvraagstukken in onze provincie. Prominente Nederlanders geven hun kijk op hoe een duurzaam Nederland uit zou kunnen zien en hoe we dit kunnen realiseren. Daarbij wordt van de spreker gevraagd om zijn visie te verbinden met actuele ontwikkelingen en beslissingen die nu (moeten) worden genomen. Een co-referent geeft aanvullend commentaar op de lezing, vaak specifiek vanuit de Brabantse situatie.
 

De Warandelezing is een initiatief van Tilburg Sustainability Center (TSC),  Brabantse Milieu Federatie (BMF), Studievereniging Asset Tilburg en Academic Forum (Tilburg University).

Contact: Has Klerx (Academic Forum)

* Voor studenten van Tilburg University kan dit programma meetellen voor het Academic Forum certificaat.