Academic Forum LGBT

Workplace pride

Datum: Tijd: 13:00 Locatie: Zwijsen Building, Tilburg University

We nodigen alle medewerkers en studenten uit om deel te nemen aan deze Workplace Pride-bijeenkomst. Het is een informele bijeenkomst waar we elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen delen en naar bijdragen luisteren over lhbti-gerelateerde thema's. (taal: Engels)

Meer informatie

Tijd: 13.00-14.00 uur.

Voor meer informatie en aanmelden: zie de Engelstalige webpagina.