Zoeken in de Brabant-Collectie

"Een snoepwinkel voor wie van Brabants cultureel erfgoed houdt"

Zoektips voor verschillende materialen van de Brabant-Collectie

Zoeken naar boeken

 
Materiaal Databank
Boeken WorldCat Discovery of
  Brabant-Databank
Hoofdstukken uit boeken Brabant-Databank

Voor boeken of hoofdstukken uit boeken gevonden in de Brabant-Databank geldt dat u altijd de beschikbaarheids- en plaatsingsgegevens dient te checken in WorldCat Discovery. Deze gegevens staan niet in de Brabant-Databank.

Vindplaatsaanduidingen zijn BRA (Brabantica), GES (Geschiedenis) of NGE (Nederlandse geschiedenis). De boeken staan in de bezoekersruimte op niveau 0 in open opstelling. U kunt ze inzien of lenen met een lenerskaart. De overige boeken staan in gesloten magazijnen (vindplaatsaanduiding CBM of CBC) en kunt u via een depotaanvraag opvragen.

Handleiding WorldCat Discovery

Zoeken naar tijdschrift(artikelen)

 
Materiaal Databank
Tijdschriftartikelen (vanaf 1970) Brabant Databank
Tijdschrifttitels en T-nummers WorldCat Discovery of
  A-Z Tijdschriftenlijst Tilburg University

De tijdschriften kunt u raadplegen in de bezoekersruimte op niveau 0, waar ze in open opstelling staan. De meest recente nummers staan alfabetisch op titel in de kasten naast de raadpleegpc’s. Ingebonden jaargangen staan op T-nummer in de kasten tegenover het Informatiepunt. Het jaar van publicatie, volumenummer, paginering en T-nummer heeft u nodig om een gedrukt tijdschrift(artikel) te vinden. Tijdschriften zijn niet uitleenbaar. Kopiëren voor eigen gebruik is toegestaan.

Voor het inzien van tijdschriften van 1900 en ouder gelden de raadpleegregels voor oude en bijzondere materialen.

Handleiding WorldCat Discovery

Zoeken naar foto's en films

 
Fotograaf Fotobank
Noud Aartsen Fotobank Noud Aartsen
Jan Bijnen n.n.b.
Martien Coppens Fotobank Martien Coppens
Rees Diepen Fotobank Rees Diepen

In de Databank Topografisch-Historische Atlas van de Brabant-Collectie bevinden zich een groot aantal foto’s over diverse onderwerpen. Historisch beeld- en geluidsmateriaal op DVD en CD kunt u bekijken of beluisteren via onze raadpleegfaciliteiten in de universiteitsbibliotheek van Tilburg University. De films van de Brabant-Collectie vindt u op ons YouTube kanaal.

Zoeken naar handschriften
Zoeken naar oude drukken
Zoeken naar kranten
Zoeken naar prenten en tekeningen
Zoeken naar kaarten

 

Bekijk alle databases op het terrein van de Brabant-Collectie.