Brabant-Collectie

Alles in huis over de geschiedenis van Brabant
Ga grasduinen in de Brabant-Collectie
Ontdek heden en verleden van Brabant

Zoektips voor verschillende materialen van de Brabant-Collectie

Zoeken naar boeken

Materiaal Databank
Boeken WorldCat Discovery of
Brabant-Databank
Hoofdstukken uit boeken Brabant-Databank

Voor boeken of hoofdstukken uit boeken gevonden in de Brabant-Databank geldt dat u altijd de beschikbaarheids- en plaatsingsgegevens dient te checken in WorldCat Discovery. Deze gegevens staan niet in de Brabant-Databank.

Vindplaatsaanduidingen zijn BRA (Brabantica), GES (Geschiedenis) of NGE (Nederlandse geschiedenis). De boeken staan in de bezoekersruimte op niveau 0 in open opstelling. U kunt ze inzien of lenen met een lenerskaart. De overige boeken staan in gesloten magazijnen (vindplaatsaanduiding CBM of CBC) en kunt u via een depotaanvraag opvragen.

Zoeken naar tijdschrift(artikelen)

Materiaal Databank
Tijdschriftartikelen (vanaf 1970) Brabant Databank
Tijdschrifttitels en T-nummers WorldCat Discovery of
A-Z Tijdschriftenlijst Tilburg University

De tijdschriften kunt u raadplegen in de bezoekersruimte op niveau 0, waar ze in open opstelling staan. De meest recente nummers staan alfabetisch op titel in de kasten naast de raadpleegpc’s. Ingebonden jaargangen staan op T-nummer in de kasten tegenover het Informatiepunt. Het jaar van publicatie, volumenummer, paginering en T-nummer heeft u nodig om een gedrukt tijdschrift(artikel) te vinden. Tijdschriften zijn niet uitleenbaar. Kopiëren voor eigen gebruik is toegestaan.

Voor het inzien van tijdschriften van 1850 en ouder gelden de raadpleegregels voor oude en bijzondere materialen.

Zoeken naar foto's en films

Fotograaf Fotobank
Noud Aartsen Fotobank Noud Aartsen
Jan Bijnen n.n.b.
Martien Coppens Fotobank Martien Coppens
Rees Diepen Fotobank Rees Diepen

In de Databank Topografisch-Historische Atlas van de Brabant-Collectie bevinden zich een groot aantal foto’s over diverse onderwerpen. Historisch beeld- en geluidsmateriaal op DVD en CD kunt u bekijken of beluisteren via onze raadpleegfaciliteiten in de universiteitsbibliotheek van Tilburg University. De films van de Brabant-Collectie vindt u op ons YouTube kanaal.

Zoeken naar handschriften

Korte beschrijvingen van de handschriften (KHS) vindt u in WorldCat Discovery. Voor inzage plaatst u van te voren een depotaanvraag.

De handschriften van de Brabant-Collectie zijn beschreven in de catalogus Over Brabant geschreven en in de supplementcatalogus Codices Additi. Een laatste aanvulling is Handschriften door de Brabant-Collectie verworven in de periode 1997-2010.

Middeleeuwse handschriften in bezit van de Tilburg University Library kunt u vinden via Medieval Manuscripts in Dutch Collections (MMDC). Klik op Advanced search en toets in bij Current location or shelfmark: Tilburg en klik op Search.

Zoeken naar oude drukken

Boeken en tijdschriften van 1850 en ouder kunt u opzoeken in WorldCat Discovery. Voor inzage plaatst u van te voren een depotaanvraag.

Wanneer de oude drukken over Noord-Brabant gaan, zijn ze - veelal met trefwoorden - ook te vinden in de Brabant Databank. Uw aanvraag voor inzage plaatst u via WorldCat Discovery.

Zoeken naar kranten

Kranten kunnen in WorldCat Discovery worden opgezocht op dezelfde wijze als een tijdschrift.

Via Delpher Kranten kunt u online in de inhoud zoeken van een selectie van Nederlandse kranten uit de periode 1618-1995. Bekijk hiervoor het filmpje 'Introductie in Delpher' en de handleiding van Delpher.

De krantenafleveringen waarvan microfiches beschikbaar zijn, worden niet meer in originele vorm ter raadpleging gegeven aan bezoekers.

Zoeken naar prenten en tekeningen

Beschrijvingen en afbeeldingen van topografische afbeeldingen, historische prenten, portretten en afbeeldingen van het maatschappelijk leven over de provincie Noord-Brabant vindt u in de Databank Topografisch Historische Atlas

Zoeken naar kaarten

Beschrijvingen en afbeeldingen van kaarten over de provincie Noord-Brabant vindt u in de Databank Topografisch Historische Atlas.

Interessant is mogelijk ook de database Brabant in Kaart.


Bekijk alle databases op het terrein van de Brabant-Collectie.