Zoeken in de Brabant-Collectie

"Een snoepwinkel voor wie van Brabants cultureel erfgoed houdt"

Activiteitenverslagen Brabant-Collectie

Jaarlijks presenteert de Brabant-Collectie aan de Provincie Noord-Brabant een verslag van ondernomen activiteiten.

Hieronder leest u een korte weergave van dit verslag over het jaar 2019. Het volledige verslag en dat van de jaren ervoor treft u aan op de archiefpagina activiteitenverslagen.

Activiteitenverslag 2019

Personeel
Bibliotheek-Adviescommissie
Beleidsontwikkelingen
Materieel beheer, conservering en restauratie
Collectievorming en -uitbreiding
Beschikbaarstelling, gebruiksbevordering en gebruik
Dienstverlening, communicatie en promotie