Zoeken in de Brabant-Collectie

"Een snoepwinkel voor wie van Brabants cultureel erfgoed houdt"

Collectie Broekman

Boeken over de Vlaamse Beweging

Broekman's schenking aan de Bibliotheek en Prentenkabinet van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant in 1980 betrof ongeveer 1200 items uit zijn bibliotheek. De onderwerpen waren de Vlaamse Beweging, de geschiedenis van België, relaties tussen Nederland en België, het Vlaams en het Nederlands studentenleven. Het grootste deel van deze publikaties, vooral politieke, zag het licht tijdens het Interbellum.

Catalogus Collectie Broekman

J.H.Broekman

Jan Hendrik Broekman werd op 30 september 1907 geboren te Amsterdam, en overleed op 16 december 1983 te Bergen.

Dietsche Bond

Onder invloed van zijn leraar klassieke talen dr. Josue de Decker, raakte Broekman op de middelbare school reeds bekoord door het ideaal van Groot-Nederland. Als student in Amsterdam werd hij actief in het Diets Studentenverbond (DSV) en had hij contact met naar Nederland uitgeweken Vlaams-Nationalisten. Hij sloot zich aan bij de Jong-Nederlandsche Gemeenschap die de harde kern werd van de Grootnederlandse actie in de jaren dertig. Verder werkte hij mee aan tijdschriften, zoals 'Vlaanderen', 'Volksorde' en 'Vlaanderen- Jong Dietschland'.
Met zijn vrouw maakte hij in 1936 een studiereis naar Zuid-Afrika, dat naast Nederland en Vlaanderen de derde component vormde. Broekman werd actief in de vereniging Nederland - Zuid-Afrika, waarvan hij van 1939 tot 1952 secretaris was. In 1942 publiceerde hij een boek over de taalverhoudingen in Zuid-Afrika. Tijdens de oorlog bleef hij ook actief in de Dietsche Bond waar hij de DSV-invloed probeerde te vergroten tegenover die van de NSB. In juli 1941 zette het DSV in Oisterwijk een Groot-Nederlandsche Conferentie op touw die uiteindelijk niet doorging en DSV, Dietsche Bond en Stichting Noord-Nederland-Vlaanderen werden door de Duitsers verboden.

Comité Groot-Nederland

Broekman behoorde tot de groep intellectuelen in Amsterdam, die sinds september 1943 regelmatig vergaderde om visies op het naoorlogse Nederland te ontwikkelen en die zich het Comité Groot-Nederland noemde. Naast Broekman maakten daar deel van uit: prof. dr. Willem Asselbergs (Anton van Duinkerken), dr. Hendrik Brugmans jr., prof. dr. H. Burger, mr. J. Goedmakers, mr. Adriaan Loosjes, dr. P.J.Meertens, prof. W. Nolet, Geert Ruygers, dra. M.G.Schenk, prof. dr. Marius Valkhoff, en Joan Willems. Allen hadden ze voor de oorlog nauwe contacten gehad met geestesgenoten in Vlaanderen. In 1943 stelden zij in het Frans een 'Note sur le problème Belge' op waarin ze de noodzaak onderstreepten dat Nederland zich zou uitspreken voor een politiek Groot-Nederland, dat wil zeggen voor de annexatie van Vlaams-Belgie door Nederland.

Nederlands-Vlaamse beweging

Toen na de oorlog, in mei 1945, in Amsterdam een comité werd gevormd, dat de oprichting van een nieuwe Nederlands-Vlaamse Vereniging moest voorbereiden, was Broekman een van de drijvende krachten. Hij werd hierbij gesteund door ex-leden van het Comité Groot-Nederland. De stichtingsvergadering vond plaats op 4 juli 1945 in het Minerva-paviljoen te Amsterdam. De vereniging bestond tot 1957, maar slaagde er niet in een zustervereniging op te richten in Vlaanderen.

 

Meer weten