Zoeken in de Brabant-Collectie

"Een snoepwinkel voor wie van Brabants cultureel erfgoed houdt"

Collectievormingsbeleid Brabant-Collectie

De Brabant-Collectie probeert alle recente publicaties die gaan over de geschiedenis van de provincie Noord-Brabant aan te schaffen. Ook alle werk van Brabantse auteurs wordt aangeschaft.

Daarnaast wordt de collectie hulpwetenschappen op peil gehouden door regelmatig nieuwe publicaties aan te kopen.

Brabantica, dat wil zeggen werken die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op het gehele grondgebied van de huidige provincie Noord-Brabant of delen daarvan, worden gecollectioneerd. Het karakter van de organisch-gegroeide collectie wordt daarbij in acht genomen.

Er wordt m.b.t. de oude drukken naar gestreefd de werken aan te schaffen van schrijvers en geleerden die van Brabantse afkomst waren en/of vóór 1901 in Noord-Brabant werkzaam waren (bijvoorbeeld werken van Macropedius en Verepaeus). Regelmatig worden oude prenten en kaarten die ontbreken in de collectie aangeschaft.