Zoeken in de Brabant-Collectie

"Een snoepwinkel voor wie van Brabants cultureel erfgoed houdt"

Schenkingen aan de Brabant-Collectie

De Brabant-Collectie is mede tot stand gekomen dankzij schenkingen en bruiklenen, waardoor het mogelijk is een omvangrijke collectie over de geschiedenis van het Hertogdom Brabant op één locatie en via één digitale toegang aan te bieden. Daarnaast beschikt de Brabant-Collectie over de faciliteiten en klimatologisch geschikte ruimten om collecties op verantwoorde wijze te beheren en bewaren, zodat ook toekomstige generaties deze kunnen raadplegen.

Indien u overweegt materiaal aan de Brabant-Collectie te schenken, dan vragen wij u contact op te nemen met mw. drs. Pia van Kroonenburgh, bibliothecaris (m.p.e.f.vankroonenburgh@uvt.nl / 013-4663314) of mw. drs. Emy Thorissen, conservator (e.a.thorissen@uvt.nl / 013-4662427). 

Zij bespreken met u de procedure en geven uitleg over het beleid met betrekking tot het aanvaarden van schenkingen of bruiklenen. Ook zullen zij met u bespreken of aan de eventueel door u gestelde voorwaarden kan worden voldaan. Omdat de Brabant-Collectie niet in staat is alles wat aangeboden wordt te accepteren, zullen zij de criteria toelichten op basis waarvan geselecteerd wordt.