Brabant-Collectie Startpagina 2

"Een snoepwinkel voor wie van Brabants cultureel erfgoed houdt"

Handschriften en brieven in de Brabant-Collectie

De Brabant-Collectie beheert ongeveer 600 handschriften van de middeleeuwen tot heden. Ze zijn van uiteenlopende aard: rechtskundige en heraldische bronnen, dorps- en stadsbeschrijvingen, afschriften van oorkonden en aantekeningen. Ongeveer 28 laatmiddeleeuwse Nederlandse handschriften en enkele tientallen middeleeuwse fragmenten maken onderdeel uit van de collectie. Doorgaans zijn deze religieus van aard. Bijzonder is de aanwezigheid van enkele Brabantse handschriften. Zowel het penwerk als de boekband is veelal in Brabantse kloosters vervaardigd.

Het oudste document dat de Brabant-Collectie beheert is een fragment op perkament van de Spiegel Historiael van Jacob van Maerlant (ca. 1320).

De brievencollectie (2.000 stuks) omvat losse brieven en brieven ingestoken dan wel meegebonden in handschriften en gedrukte werken. Deze zijn nog niet opgenomen in de Catalogus Epistularum Neerlandicarum, een landelijke brievencatalogus, en ook niet in BCfinder.

Daarnaast draagt de Brabant-Collectie de zorg voor ongeveer 260 handschriften van de  Bijzondere collecties Theologie.

Zie voor een bibliografische beschrijving van deze collectie: Jeroen M.M. van de Ven: Over Brabant geschreven en Codices additi.

Zoeken in alle bibliotheekcollecties