Zoeken in de Brabant-Collectie

"Een snoepwinkel voor wie van Brabants cultureel erfgoed houdt"

Kapucijnencollectie

Samenstelling van de collectie

De collectie oude en kostbare werken van de Orde der Minderbroeders-Kapucijnen is in 1935/1936 uit alle kapucijnenkloosters in Nederland samengebracht in het provincialaat te 's-Hertogenbosch.

Hoewel men spreekt van een 'collectie' is er geen sprake van een met overleg aangeschafte en samengestelde verzameling boeken. Het is eerder een verzameling van boeken die steeds min of meer toevalligerwijze in een van de kapucijnenkloosters terecht zijn gekomen.

 • Teksten van pastorale aard:
  zoals prekenbundels, teksten m.b.t. het toedienen van sacramenten of vervullen van religieuze plichten, devotieboeken
 • Bijbels en bijbelcommentaren
 • Liturgica:
  zoals  gradualen, missalen, psalters
 • Werken van kerkvaders en doctores ecclesiae
 • Klassieken en geschiedenis
 • Werken van en over franciscanen en kapucijnen, maar ook
 • Curiosa
  o.a. het maken van zonnewijzers en perspectief tekenen.

Franciscus van Assisi

Een belangrijke collectie (meer dan achthonderd banden) over Franciscus van Assisi is eveneens van de Kapucijnen afkomstig.

Geschiedenis

In 1975 besloten de Minderbroeders-Kapucijnen hun boekenbezit - met uitzondering van de meest kostbare werken - over te dragen aan de toenmalige Theologische Faculteit Tilburg. In 1998 kwamen de Kapucijnen alsnog tot het besluit om het meest kostbare gedeelte van hun boekenverzameling ook over te dragen aan de bibliotheek van de Theologische Faculteit Tilburg.

Het ging daarbij om de handschriften, de incunabelen en een aantal bijzondere werken van jongere datum. Als tegenprestatie zou de Theologische Faculteit Tilburg een gedrukte catalogus van al dit materiaal uitgeven. De samenstelling van deze catalogus lag in handen van Dr. Lydia Wierda uit Groningen en is getiteld Catalogus van de handschriften, incunabelen en postincunabelen uit het bezit van de orde der minderbroeders-kapucijnen in Nederland, nu aanwezig in de bibliotheek van de Theologische Faculteit Tilburg, Leuven, 2006.

Op vrijdag 8 december 2006 werd het eerste exemplaar van de gedrukte catalogus officieel overhandigd aan Kees van den Muijsenberg, Provinciaal van de Kapucijnen. Daarmee werden ook de kostbare werken van de Kapucijnen aan de bibliotheek van de Universiteit van Tilburg, waarin de bibliotheek van de Theologische Faculteit Tilburg sinds 1 januari 2006 volledig was geïntegreerd, overgedragen.

Aantallen

Het betreft in het totaal 364 banden:

 • 80 handschriften, 15e -18e eeuw
 • 45 incunabelen, gedrukt voor 1501 (meerdelige werken + 18= 63 banden)
 • 165 postincunabelen, gedrukt tot 1540 (meerdelige werken + 56= 221 banden)