Zoeken in de Brabant-Collectie

"Een snoepwinkel voor wie van Brabants cultureel erfgoed houdt"

Oude drukken en bijzondere werken in de Brabant-Collectie

Oude drukken

Oude drukken zijn atlassen, boeken, pamfletten, plakkaten, ordonnanties, tijdschriften en andere gedrukte publicaties uitgegeven in 1900 of eerder. De Brabant-Collectie heeft bijna 20.000 oude drukken. Hieronder bevinden zich enige incunabelen (gedrukt vóór 1501) en een groot aantal 16e- en 17e-eeuwse drukken. Ook bezit de Brabant-Collectie vele boeken met gekleurde afbeeldingen. Een bijzonder onderdeel vormt de verzameling Brabantse drukken.

Bijzondere werken

De Brabant-Collectie bezit een aantal kostbare werken van na 1900. Hieronder vallen fraai geïllustreerde boeken, boeken met opdrachten van de auteur of luxe uitgaven met bijvoorbeeld originele gesigneerde grafiek. Deze boeken zijn niet uitleenbaar, maar kunnen  wel worden ingezien in de raadpleegruimte van de Brabant-Collectie.

Bijzondere collecties Theologie

De Brabant-Collectie beheert meer dan 33.000 oude drukken en pretiosa (kostbare werken) van de voormalige Theologische Faculteit Tilburg. Deze collectie omvat daarnaast 100 kostbare incunabelen (wiegedrukken ofwel boeken gedrukt vóór 1 januari 1501) en enkele honderden postincunabelen (boeken gedrukt in de jaren 1501 tot en met 1540).