Brabant-Collectie

Alles in huis over de geschiedenis van Brabant
Ga grasduinen in de Brabant-Collectie
Ontdek heden en verleden van Brabant

Collectie Sinninghe (Volksverhalen)

Collectie Sinninghe

Collectie Sinninghe naar Tilburg

Zowel de 45.000 volksverhalen als de boeken zijn in 1977 tegen een eenmalige extra subsidie overgedragen aan de Provincie Noord-Brabant die deze Collectie Sinninghe vervolgens in beheer gaf aan het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch. In 1986 werd de Brabant-Collectie (Tilburg University) als opvolger van de Genootschapsbibliotheek de bewaarplaats voor deze collectie. De verhalencollectie werd daar in de bibliotheek opgeslagen. De boeken en tijdschriften zijn beschreven, kregen een plaats in het magazijn en zijn voor iedere belangstellende toegankelijk gemaakt via de Brabant-Databank en de catalogus van de bibliotheek van Tilburg University.

Volksverhalen Sinninghe naar het Meertens Instituut

Bij nader inzien bleek de verhalencollectie van Sinninghe slechts een beperkt belang te hebben voor de Brabantse geschiedenis. Vandaar dat dit onderdeel van de Collectie Sinninghe in het najaar van 2011 is ondergebracht bij het Meertens Instituut te Amsterdam.

De boekencollectie van Sinninghe blijft onderdeel uitmaken van de Brabant-Collectie. Voor nadere informatie zie het persbericht.

Jacques Rudolf Willem Sinninghe (1904-1988)

Sinninghe gaf in 1933 het Noordbrabantsch Sagenboek uit, dat in de daarop volgende jaren werd gevolgd door een tiental andere regionale sagenboeken. In 1941 kwam hij in dienst van de Volkskundecommissie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in Amsterdam. Hier kreeg hij de taak om bestaande sprookjes en sagen te ordenenen, te catalogiseren en deze aan te vullen met door hemzelf opgetekende volksverhalen. Reeds in 1943 verscheen van zijn hand de Katalog der Niederländischen Märchen, Ursprungssagen-, Sagen- und Legendenvarianten. Vooral met deze publicatie oogste Sinninghe, zowel nationaal als internationaal, veel bekendheid en waardering.

Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen

Na zijn vertrek bij het Volkskundebureau in 1947 vestigde hij in 1955 in Breda de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen. Met deze stichting, waarvan Sinninghe directeur werd, stelde hij zich ten doel Nederlandse volksverhalen te verzamelen, vast te leggen en te publiceren. Het bezit van de stichting groeide in de loop der jaren inderdaad uit tot een grote verzameling volksverhalen en tot een volkskundige bibliotheek.


Meer weten