Zoeken in de Brabant-Collectie

"Een snoepwinkel voor wie van Brabants cultureel erfgoed houdt"

Topografische afbeeldingen in de Brabant-Collectie

Topografische afbeeldingen zijn afbeeldingen die (de geschiedenis van) een dorp of stad in beeld brengen. Hiertoe behoren:

  • Plattegronden
  • Stads-, dorps- en landschapsgezichten
  • Afbeeldingen van het in- en exterieur van bouwwerken zoals kerken, woonhuizen, fabrieken e.d.
  • Prentbriefkaarten.

Zoeken in de Brabant-Collectie