Understanding Society

Tilburg University is er van overtuigd dat zij kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties.

Campus ontwikkeling

"De kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek staat voorop. We gaan met onze tijd mee en passen ons aan bij de wensen van vandaag. Onze vastgoedvisie speelt daar op in. Dat betekent een fysieke stap naar hogere kwaliteit die past bij onze universiteit." Prof. Dr. Philip Eijlanders, voormalig Rector Magnificus.

Eerste fase: nieuwbouw Prisma

Na de sloop van de laagbouw van gebouw Prisma, ligt het kale terrein er verlaten bij. Maar achter de schermen wordt hard gewerkt aan een nieuw gebouw dat op die plek gaat verrijzen. Studenten opgelet: er komen ongeveer 350 nieuwe studieplekken bij in een compleet nieuw onderwijs- en zelfstudiecentrum. Het gebouw krijgtĀ straks verschillende individuele studieplekken, maar ook groepsruimtes die je online kunt reserveren. Daarnaast zullen er colleges gegeven worden in grote en kleinere onderwijszalen. De zalen worden ingericht naar het nieuwe Tilburgse Onderwijsprofiel. De opstelling van stoelen nodigt uit tot meer interactie tussen studenten en docenten. De zalen zijn gericht op zowel hoorcolleges als werkcolleges en worden voorzien van moderne audiovisuele voorzieningen. Daarnaast worden er tentamenfaciliteiten opgenomen in het gebouw.

Op dit moment zijn vijf consortia van architecten en aannemers bezig verschillende ontwerpen te maken. Zij hebben de opdracht gekregen een gebouw te ontwerpen volgens de op een na hoogste duurzaamheidsstandaard (Breeam Excellent). De ontwerpen worden begin volgend jaar gepresenteerd. Het streven is om in januari 2018 het gebouw in gebruik te nemen.

Wil je meer weten over de andere ontwikkelplannen voor de campus? Bekijk dan de brochure Campusontwikkeling Tilburg University 2014-2025.

Campus ontwikkeling Tilburg University