Tilburg University campus

Campusontwikkelingen Tilburg University

Tilburg University heeft de ambitie te groeien naar een middelgrote universiteit. De kwaliteit van de leer- en werkomgeving is daarbij een belangrijke randvoorwaarde voor (het behalen van) goede prestaties. Tilburg University streeft er dan ook naar een inspirerende omgeving te zijn waarin studenten en medewerkers zich maximaal kunnen ontwikkelen.

Uitgangspunt voor de huisvesting is een moderne en aantrekkelijke campus met goed uitgeruste gebouwen. Dat betekent gebouwen die bijdragen aan een goede en inspirerende leer- en werkomgeving en die flexibiliteit bieden om makkelijk te kunnen inspelen op ontwikkelingen in de toekomst. De volgende ambities staan centraal:

  • bieden van een kwalitatief hoogwaardige en flexibele leer- en werkomgeving;
  • vergroten van de efficiëntie van het ruimtegebruik;
  • verder integreren van duurzaamheid in het huisvestingsbeleid.

Om deze ambities te realiseren en het unieke en onderscheidende groene karakter van de campus te behouden en versterken,  zijn er bij Tilburg University belangrijke ontwikkelingen op het gebied van vastgoed. Denk hierbij aan het uitbreiden en vernieuwen van de onderwijsruimten en onderzoeksfaciliteiten, maar ook het vernieuwen van restauratieve voorzieningen en uitbreiden van de sportfaciliteiten. Deze campusontwikkelingen zijn beschreven in de Strategische Vastgoedvisie 2018-2025. Dit vormt de routekaart voor de huisvesting van onderwijs en onderzoek en het campusterrein.

Uitbreiding en vernieuwing campus

Het is daarvoor noodzakelijk bestaande gebouwen aan te passen, nieuwe gebouwen toe te voegen en terreinvoorzieningen te verbeteren. In onderstaande schets zijn de belangrijkste projecten weergegeven.

Luchtfoto Tilburg University campus 2020

Groei

In 2018 is het eerste nieuwbouwproject sinds 2005 opgeleverd; onderwijsgebouw CUBE. De groei van de afgelopen jaren heeft geleid tot de behoefte aan een extra onderwijsgebouw. Dit nieuwe onderwijsgebouw naast CUBE gaat ruimte bieden aan collegezalen van diverse afmetingen, (zelf)studieplekken en een foyer voor evenementen.

Met de groei van het aantal studenten en medewerkers is ook het huidige restaurant toe aan vervanging en uitbreiding. Daarom volgt nieuwbouw op de locatie van het huidige Prisma gebouw. Hier komt onder andere een modern food court in combinatie met kantoor- /studiefuncties. Daarvoor is het noodzakelijk om eerst het huidige Prisma gebouw te slopen. Ook het huidige restaurant wordt gesloopt. De nieuwe invulling van deze locatie moet nog worden bepaald.

Gezien het belang dat we hechten aan het groene karakter van onze campus werken we samen met een stedenbouwkundige en landschapsarchitect om de landschappelijke inpassing van de nieuwbouwprojecten optimaal te laten aansluiten op de omgeving. Hierbij is onder meer aandacht voor meer biodiversiteit, herbeplanting, regenwateropvang en fietsenstallingen als onderdeel van het landschapsontwerp.

Locaties buiten de campus

Het onderwijs en onderzoek van Tilburg University vindt inmiddels niet alleen plaats op de campus aan de Warandelaan. Studenten en medewerkers zijn ook in een van de meest tot de verbeelding sprekende gebiedsontwikkelingen in Nederland aanwezig: de Spoorzone van Tilburg. Met de nieuwbouw van Mindlabs gaat Tilburg University hier haar activiteiten op het gebied van onder andere kunstmatige intelligentie en virtual reality uitbreiden. Daarnaast is de haalbaarheidsstudie naar een nog te ontwikkelen gebouw waar ondernemersschapsonderwijs, wonen en werken samenkomen positief afgerond. We starten nu de volgende fase waarin vorm wordt gegeven aan dit uitdagende plan.  

Op een steenworp afstand van de campus ligt het sportcentrum. De rol die sport speelt in de ontwikkeling en het sociale leven van studenten is heel erg belangrijk. Om de groei van het aantal studenten nog beter op te vangen, zal ook het sportcentrum worden vernieuwd. Naast het toevoegen van nieuwe ruimtes zullen ook bestaande sporten beter worden gehuisvest.

Mis je nog informatie? Of heb je een vraag die er niet bij staat?

Laat dat gerust weten.

Stuur een mail naar nieuwbouw@tilburguniversity.edu